Veolia Energie je připravena plynule dodávat teplo, teplou vodu a elektřinu za všech okolností

Výroba a dodávky tepla, teplé vody, chladu a elektřiny domácnostem, firmám, nemocnicím a dalším odběratelům nejsou ohroženy koronavirovou pandemií. Společnost Veolia Energie ČR zavedla celou řadu opatření, která se týkají pohybu zaměstnanců, organizace práce, postupů, vjezdů, vstupů, hygieny na pracovištích apod. Na případné zhoršení situace je připravena.

„Disponujeme krizovými plány pro různé situace vč. pandemie. Na podobné problémy, které nyní zažíváme v důsledku koronaviru, jsme připraveni. Podnikový krizový štáb denně vyhodnocuje situaci a zajišťuje vše potřebné. Jsme také pravidelně v kontaktu s ministerstvy a ústředním krizovým štábem. Mimořádná opatření jsou organizačně náročná, ale nemají vliv na výrobu a dodávky odběratelům,“ popsal Reda Rahma, generální ředitel a předseda Krizového štábu společnosti Veolia Energie ČR.
Společnost zavedla téměř tři desítky mimořádných opatření, která mají za cíl ochránit zdraví zaměstnanců, zabezpečit trvalý provoz a plynulou dodávku tepla, teplé vody a výrobu elektrické energie. „Přijatá opatření jsme doplnili ještě o další zpřísnění daná usnesením vlády, které se týká zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury. Cílem je maximálně ochránit všechny klíčové zaměstnance, kteří zabezpečují trvalý provoz stěžejních technologií tak, aby dodávky tepelné energie nabyly nijak ohroženy,“ dodal Reda Rahma. Veolia je připravena i na situaci, kdy bude přibývat nemocných a to i mezi zaměstnanci společnosti.
Rovněž dodávky paliv pro výrobu tepelné energie má společnost zajištěny, a to minimálně na 30 dní dopředu, a průběžně se doplňují.
Ostatní činnosti, které přímo nesouvisí s dodávkou tepla a elektrické energie, jsou omezeny, v maximální možné míře se využívá práce z domova.
Obchodní oddělení společnosti a všechny kontaktní osoby však zůstávají klientům plně k dispozici, a to na svých telefonních číslech a emailových adresách. Využít lze i nonstop zákaznickou linku 800 800 860.