Veolia Energie ČR získala certifikát potvrzující uplatňování procesů protikorupčního systému

Společnost Veolia Energie si nechala posoudit renomovanou certifikační a inspekční společností svůj systém protikorupčního managementu a uspěla. Získání nového certifikátu dle normy ISO 37001 potvrzuje, že naše skupina zavedla a dodržuje správné kroky k prevenci a řešení korupčních rizik.

Korupce patří mezi nejsložitější světové problémy a skupina Veolia dlouhodobě věnuje velkou pozornost její prevenci. Tato certifikace navazuje na již zveřejněný a v praxi používaný Compliance program a přijatý Etický a Protikorupční etický kodex. Získání certifikátu je završením úsilí, které snižuje riziko korupce při výrobní a podnikatelské činnosti naší společnosti. Certifikát prokazuje, že naše společnost zavedla mezinárodně uznávané systémy kontroly v rámci dobré praxe v boji proti korupci. Jde o nástroj řízení rizik, který ujišťuje management, ale i zaměstnance a obchodní partnery o tom, že se naše firma umí chránit před úplatkářstvím. Dosáhnout toho je možné především kombinací protikorupčního systému řízení a firemních hodnot, které kladou důraz na etickou podnikovou kulturu,“ zdůrazňuje Reda Rahma, ředitel Veolia Energie. Dodržování požadavků normy je průběžným procesem, nikoliv pouze jednorázovou záležitostí. Všichni zaměstnanci společnosti musí znát a dodržovat nastavený protikorupční systém a všichni mají možnost nahlásit skutečné či potenciální případy porušení těchto zásad pomocí Etické linky na webu společnosti nebo kontaktováním Compliance officera společnosti.

Opatření a kontroly vyžadované standardem ISO 37001 představují globální osvědčené protikorupční postupy a rámcově vychází z mezinárodní protikorupční legislativy, například amerického zákona Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), britského Bribery Act či protikorupčních zásad mezinárodních dohod Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) a Organizace spojených národů (OSN).

Certifikát udělila společnosti Veolia Energie ČR certifikační a inspekční společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION, patřící do mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu. Na území České republiky působí již více než 100 let.