Veolia Energie ČR se libereckému Centru Babylon zavázala k úsporám energie

Veolia Energie ČR rozšířila pole své působnosti do Libereckého kraje. Od počátku roku 2015 zajišťuje dodávku elektrické a tepelné energie pro kongresový, hotelový a zábavní komplex Centrum Babylon.

Předmětem nově podepsané smlouvy je rozsáhlý objem činností v oblasti řízení dodávek energií, tj. tepla, elektrické energie i chladu. V rámci dojednané spolupráce se Veolia Energie ČR zavázala investovat do obnovy technického zařízení a do realizace úsporných opatření. Dodavatel tak může garantovat úspory v podobě snižování spotřeb a provozních nákladů. Popsaný kontrakt je typickou ukázkou EPC Energy Performance Contracting, jak jej vyžadují směrnice Evropské unie.

Výroba elektřiny a tepla probíhá v kombinovaném cyklu, jenž napomáhá významnému snižování emisí. Plánovaný objem dodávek elektřiny čítá 5 GWh a tepla 30 TJ ročně, což pro představu odpovídá přibližně spotřebě 850 domácností. V letních měsících bude navíc tepelný komfort návštěvníků a zaměstnanců centra zajišťovat centrální zdroj chladu.

„Převzetí tepelného hospodářství Centra Babylon je velkým úspěchem naší společnosti,“ uvedl ředitel Regionu Čechy Veolie Energie ČR Martin Brůha a pokračoval: „Navázali jsme nový typ spolupráce, v rámci které jsme zároveň garantem a provozovatelem projektu. Díky nové technice, kterou budeme instalovat, dojde prostřednictvím dlouhodobého kontraktu k úspoře v řádu několika milionů korun.“

Provoz multifunkčního Centra Babylon vybudovaného v prostorách bývalé textilní továrny byl zahájen v roce 1998. Jeho celková rozloha dnes činí 30 tisíc m2 a ročně jej navštíví více než 600 tisíc zákazníků.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. Skupina Veolia Energie v České republice vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, dodává průmyslové utility (stlačený vzduch, dusík apod.) a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia