Veolia bude spolupracovat na oživení Karvinska

Moravskoslezský kraj chce výrazně proměnit území poznamenané těžbou uhlí mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Aby bylo řešení systematické a koncepční, vznikl projekt POHO2030 - Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Podpisem Memoranda o spolupráci na obnově a rozvoji území se do projektu zapojila také společnost Veolia Energie ČR.

„Záleží nám na rozvoji Karvinska nejen proto, že tady žijí naši odběratelé, dodavatelé a také zaměstnanci, ale zejména proto, že spolupráce s regionálními partnery a společensky odpovědný přístup patří mezi priority firmy i skupiny. Naše teplárna se nachází ve středu zájmového území a plánovaná stavba moderního multipalivového kotle přesně zapadá do konceptu rozvoje území inovativním směrem, který zároveň přispěje ke snížení environmentální zátěže. Plně se ztotožňujeme s myšlenkou, že rozvoj pohornické oblasti by se měl řešit stabilní, dlouhodobou a koordinovanou spoluprací veřejné správy, samosprávy a významných soukromých subjektů,“ uvedl generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR Josef Novák.

Memorandum podepsaly v areálu bývalého dolu Gabriela v Karviné 17. 7. přes tři desítky signatářů, kromě hejtmana Moravskoslezského kraje, primátorů a starostů měst také ředitelé klíčových firem a dalších institucí, sdružení či vysokých škol. Rozvojové aktivity bude koordinovat krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development. Vznikne pracovní skupina a sdílený virtuální prostor.

Na nové koncepci POHO2030 pracovala krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development celý rok. Jejímu vzniku předcházely odborné analýzy zaměřené na různé oblasti - na krajinářskou architekturu, geomorfologii, územní plánování a také na výskyt různých rostlin a živočichů. Návazně byla připravena návrhová část, která obsahovala první záměry revitalizace a následného využívání pohornické krajiny. Koncepce vychází z podobných projektů v Německu či Nizozemí.

První záměry by se měly rozběhnout už v příštím roce. Budou financovány z evropských i státních peněz a předpokládá se také zapojení soukromých zdrojů. V plánu je například vybudování sítě cyklostezek, zatraktivnění okolí u vodní plochy Karvinské moře nebo pěší stezka, která bude kopírovat trasu horkovodu z karvinské teplárny společnosti Veolia Energie ČR.

„Zatím tato lokalita působí opravdu neutěšeně a najít pro ni smysluplné využití vnímám jako velkou výzvu pro kraj. Věřím, že se nám tu ve spolupráci s partnery podaří vytvořit prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Chceme, aby do roku 2030 byla pohornická krajina územím v pohybu, s novou energií, a to při maximálním využití chytrých řešení. Z Karvinska se tak stane atraktivní lokalita, která zajistí další ekonomický rozvoj regionu, ale také nabídne atraktivní volnočasové aktivity,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a zdůraznil, že si váží zájmu a participace všech stran, které se na řešení pohornické krajiny chtějí podílet.