Vánoce jako malované - děti zaměstnanců Veolia Energie malovaly obrázky pro seniory

Veolia Energie uspořádala pro děti svých zaměstnanců výtvarnou soutěž nazvanou Vánoce jako malované. Jejím cílem bylo potěšit seniory na Ostravsku. Vánoční obrázky od dětí dostávají v těchto dnech senioři prostřednictvím Charity Ostrava. Dvacítku výtvorů ocení společnost Veolia tabletem.
 
Předvánoční období je letos poznamenané koronavirovou pandemií a řadou omezení, která nedovolují lidem setkávat se, jak by chtěli. Tím trpí zejména nejstarší generace. Ale ani rodiny s dětmi, které se učí z domova, nemohou sportovat, chodit do kroužků atd., to nemají snadné. Veolia Energie se proto rozhodla uspořádat pro děti svých zaměstnanců a jejich příbuzných výtvarnou soutěž a obrázky s vánoční tématikou darovat seniorům, kteří se v nelehké době karanténních opatření cítí osamělí. K obrázkům mohli autoři připojit vánoční přání nebo nějaký vzkaz.
 
Do předvánoční aktivity Veolia zapojila partnerskou organizaci Charita Ostrava. Ta pomáhá na území města a v blízkém okolí lidem, kteří potřebují nějakou pomoc. Kromě lidí bez přístřeší se stará o lidi v terminálním stádiu života a také o seniory v jejich domovech. Právě ti vánoční obrázky dostanou. Ještě před tím ale ředitel Charity Ostrava vylosoval z více než 150 doručených výtvorů 20 vítězných, jejichž autoři obdrží od společnosti Veolia Energie ČR tablety. Galerii vylosovaných obrázků naleznete zde.
 
„Veolia s námi dlouhodobě spolupracuje a pomáhá nám. Obrázky poputují do domovů seniorů, kterým poskytujeme pomoc v rámci pečovatelské služby. V Ostravě je to asi 220 lidí a v Hrabyni dalších 60. Obrázky přinesou pozdrav, potěšení a vánoční přání a jsme moc rádi, že k nim můžeme přidat i krásné perníčky, které nám Veolia poslala,“ řekl Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.
 
Co obnáší domácí péče Charity Ostrava, můžete vidět ve video-reportáži Nadačního fondu Veolia: https://www.nfveolia.cz/programy/stale-s-usmevem/domaci-pece-v-charite-ostrava/