Valná hromada Veolie Energie ČR rozhodla o rozdělení zisku

V pátek 26. června 2015 proběhla v Ostravě v sále Elektrárny Třebovice řádná valná hromada společnosti Veolia Energie ČR. Akcionáři projednali mimo jiné zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014. Následně projednali a schválili řádnou konsolidovanou a nekonsolidovanou účetní závěrku a rozhodli o rozdělení zisku.

V roce 2014 dosáhla společnost Veolia Energie ČR obratu 7,3 miliardy korun, tedy o 16,7 % méně oproti roku 2013. Hospodářský výsledek za rok 2014 činí po zdanění 2,0 miliardy korun. 

Z důvodu klimatických podmínek a vzhledem k pokračujícímu poklesu cen silové elektřiny klesl v roce 2014 prodej tepla o 2 071 TJ na 10 919 TJ a elektřiny o 155 GWh na 1 909 GWh. Společnost realizuje akce na zvyšování účinnosti, snižování ztrát a získávání nových zákazníků napojením na sítě dálkového tepla.

V roce 2014 získala na 55 nových smluv. Důležitou komoditou se stává chlad, kde tržby oproti roku 2013 stouply o 6 miliónů korun na 39 mil. Kč. V roce 2014 společnost realizovala investice v hodnotě téměř 1,5 miliardy korun, z toho více než 1 miliarda byla použita na stavby zaměřené na ekologizaci zdrojů za účelem snížení emisí oxidů síry a dusíku vypouštěných do ovzduší.

Vedle majoritního akcionáře byli na valné hromadě přítomni i zástupci společností ČEZ a DCR INVESTMENT (dříve EPH Financing I), kteří drží 15%, respektive 10% podíly, a někteří drobní akcionáři. Těch je asi 4 500 a celkově drží téměř 2 % akcií společnosti. Schválená výše dividendy za rok 2014 činí 26,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním, což představuje pokles o 2 koruny oproti roku 2013.

Veolia Energie ČR zaměstnává více než 1 600 zaměstnanců.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.