V regionech proběhla výroční setkání s obchodními partnery

Jednotlivé regiony uspořádaly během října a listopadu setkání s klienty a obchodními partnery. Cílem bylo poděkovat za celoroční spolupráci, informovat o novinkách a trendech v teplárenství i skupině Veolia a také připomenout přednosti centrálního zásobování teplem. Největší setkání proběhla v Praze a Ostravě.

Ve velkém sále ostravského hotelu Clarion se 13. listopadu sešli zástupci měst a obcí, distribučních společností, bytových družstev a průmyslových podniků. Po úvodním proslovu ředitele regionu Tomáše Groně proběhly prezentace na různá aktuální témata. Mezi hlavními bylo energetické využití nerecyklovatelných odpadů, vč. vysvětlení problematiky TAP, informace o letos provedených opravách a rekonstrukcích na sítích a vybraných nových i připravovaných napojeních. Zajímavou prezentaci si připravil mluvčí Teplárenského sdružení ČR Pavel Kaufmann. Kromě připomenutí výhod CZT a vysvětlení funkce emisních povolenek se zaměřil na statistiku rodinných výdajů, ze které vyplývá, že podíl výdajů za teplo na celkových výdajích domácností se za posledních 25 let snížil ze 45 % na 21 %.
Závěr setkání se nesl v duchu neformálních rozhovorů. Hosté si odnesli dárek v podobě unikátního piva Erko, vyrobeného ve spolupráci se skupinou Veolia z ultračisté recyklované vody z pražské ústřední čističky odpadních vod.
Podobné akce proběhly také v Krnově, v Olomouci, Přerově a Novém Jičíně. V rámci regionu Čechy se konaly v Praze, Kolíně a Mariánských Lázních, kde byla setkání spojená i s kulturním programem.