Teplárna Přerov slaví 50 let

Teplárna Přerov, kterou vlastní a provozuje společnost Dalkia Česká republika, oslavila 15. prosince významné výročí. Od uvedení zdroje do provozu uplynulo v tomto roce úctyhodných 50 let.

Počátkem šedesátých let zaznamenalo město Přerov nebývalý průmyslový rozvoj, který si vyžádal výstavbu nového zdroje tepla. Samotná stavba teplárny započala v listopadu 1960 a provoz prvního kotle byl zahájen 15. prosince 1964. Se vzrůstající spotřebou tepla rostla i výstavba tepelných sítí pro dodávky tepla do města. Teplárna byla zpočátku úzce svázána s Elektrárnou Přerov, na jejíž parní síť se připojila. Postupně převzala krytí celé spotřeby tepla ve městě, a nahradila tak provoz zmíněné elektrárny.

S navyšováním počtu zásobovaných bytů a průmyslových klientů souvisel i rozvoj technologie závodu. Dnes je výrobní blok teplárny vybaven dvěma vysokotlakými a dvěma středotlakými kotli, jež vyrobí 3 600 TJ tepla ročně. Kogenerační výrobu elektřiny neboli výrobu elektrické energie a tepla v jednom cyklu, zajišťují dva turbogenerátory, vyrábějící ročně 216 GWh elektřiny. Pokud porovnáme rozsah podpůrných služeb s instalovaným výkonem, pak přerovská teplárna patří v České republice mezi špičku.

Teplárna se neustále modernizuje, aby byl zajištěn spolehlivý provoz zařízení a splněny přísné ekologické limity. K dnešnímu dni tento zdroj zásobuje více než 14 600 bytů a přes stovku přímých zákazníků, mezi něž patří Teplo Přerov, Precheza, PSP Technické služby, Hotel Jana či společnost Meopta. Teplo je zákazníkům dodáváno formou předehřáté páry nebo horké vody. Dalkia Česká republika provozuje v Přerově 44 kilometrů primárních sítí a desítky velkých předávacích či domovních stanic.

„Stěžejní zdroj tepla a elektřiny pro město ‒ Teplárna Přerov ‒ slaví v těchto dnech padesáté výročí. Její efektivní provoz zajišťuje 113 zaměstnanců, kteří pozorně sledují nejmodernější trendy ve světové energetice a přinášejí zlepšení, jež vedou k modernizaci teplárny. Při příležitosti tohoto významného jubilea přeji Teplárně Přerov mnoho dalších let spolehlivého provozu,“ uvedl ředitel Regionu Střední Morava Jan Myšík.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. V České republice Dalkia vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci Dalkie Česká republika do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice. S účinností od 1. ledna 2015 bude společnost Dalkia Česká republika přejmenována na Veolia Energie ČR.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia