Teplárna Československé armády v Karviné slaví 120 let

Významné výročí slaví v letošním roce Teplárna Československé armády (TČA) v Karviné. Od zahájení jejího provozu v roce 1895 uplynulo již 120 let. Závod, který zásobuje obyvatele Karviné a Havířova teplem a do sítě dodává elektrickou energii, má dnes čtyři hlavní kotle a dva turbogenerátory. Celkový instalovaný výkon je 228 MWt. Vznik teplárny je úzce spojen s rozvojem hornictví a koksárenství na Karvinsku. Zajímavá a pestrá historie závodu může sloužit téměř jako učebnice vývoje energetiky.

„Závod dnes pojmenovaný Teplárna Československé armády představoval od svého vzniku energetický zdroj pro sousední důl a koksovnu, ale časem se stal rovněž základním zdrojem tepla pro město Karviná,“ vysvětluje Tomáš Groň, výrobní náměstek ředitele Regionu Východní Morava společnosti Veolia Energie ČR. „V současné době je TČA pomocí horkovodu propojena se závodem Teplárna Karviná a společně dodávají teplo do soustavy Karviná-Havířov. Je využívána jako sezónní zdroj, který je uváděn do provozu na začátku topné sezony v říjnu a odstaven na jejím konci, obvykle na přelomu dubna a května. To samozřejmě nijak nesnižuje význam TČA pro uvedenou horkovodní soustavu. Jen pro ilustraci: v zimním období ze sta procent kryje tepelné potřeby města Karviné, což je asi 20 tisíc domácností, a do Havířova dodává až 50 MWt. To odpovídá potřebám třetiny z 30 tisíc domácností v Havířově ve špičku“ dodal.

Zařízení bylo po roce 2000 průběžně modernizováno. Byla vyměněna oběhová horkovodní stanice a vysokotlaká napájecí čerpadla s rozvody a příslušenstvím. Kompletně také byla vyměněna chemická úpravna vody a to na bázi moderní membránové technologie, jež je šetrnější k životnímu prostředí a má nižší provozní náklady. Moderní je i míchací centrum biomasy a tak bychom mohli pokračovat.

Historie, nejprve jen výroby elektřiny, se datuje do roku 1895, kdy v rámci elektrifikace šachty Jan–Karel byl instalován první zdroj ještě stejnosměrného proudu o výkonu 0,45 MW. O sedm let později byl na jámě Jan postaven čtyřválcový čtyřtaktní motor na koksárenský plyn. Do roku 1907 pak byly instalovány další zdroje a první turbína o výkonu 1 MW. Tím byla zahájena výroba na klasických parních turbosoustrojích. Tato „Centrála 1“ byla udržována v provozu do roku 1925, kdy došlo k její likvidaci. V kotelně vytápěné místním uhlím a koksárenským plynem bylo finálně až šest kotlů firmy Babcock - Wilcox později doplněných ještě o další dva výkonnější kotle.

Důlní poklesy však způsobovaly velké potíže. Proto byla postavena na ochranném pilíři jámy Jan nová strojovna s většími jednotkami nazývaná „Centrála 2“. Po druhé světové válce byl však i provoz této centrály postupně likvidován a definitivně skončil v roce 1955.

Projekční záměry a příprava nové velkoryseji koncipované elektrárny schopné kombinované výroby elektřiny a tepla započaly během 2. světové války. Elektrárna dostala jméno Elektrárna President Beneš. Po vzniku Oblastní správy elektráren – trustu Ostrava byla od roku 1952 elektrárna přejmenována na Elektrárnu Československé armády.

Elektrárna, která od svého počátku představovala dodávkami elektřiny, páry a stlačeného vzduchu energetický zdroj pro sousední důl a koksovnu, se časem stala od roku 1963 základním zdrojem tepla pro nově budované město Karviná. Od roku 1991 je v názvu slovo „teplárna“, které více vystihuje její technickou podstatu.

Klíčové parametry:
• 4 černouhelné práškové parní granulační kotle o výkonu 4x75 t/h páry o parametrech 3,8 MPa, 450 °C; 
• 2 protitlaké turbogenerátory o výkonu 2x12 MWe; 
• počet zaměstnanců: 96; 
• celkový výkon: 228 MWt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.