Stojíme za Ukrajinou

Ihned po vypuknutí konfliktu se na nás začalo obracet mnoho kolegyň a kolegů z celé naší zóny střední a východní Evropy a ptát se, jak by se v rámci Veolie mohli zapojit do pomoci nejen svým ukrajinským kolegům, ale i celé zemi. 

S tím, jak se stupňuje ruský útok na Ukrajinu, jak přibývají oběti na životech i zničená infrastruktura je jasné, že tato pomoc v příštích dnech a týdnech bude klíčová. Proto v rámci Veolie v co nejkratším možném termínu uskutečníme následující kroky v celé zóně: 

  • Spustíme sbírku mezi našimi zaměstnanci na pomoc Ukrajině 
  • Nabídneme vybrané nemovitosti jako místa pro ubytování ukrajinských uprchlíků
  • Nabídneme všem našim kolegyním a kolegům pracovní místa v naší zóně 

Velmi si vážím ohromné vlny solidarity a ochoty pomoci, kterou vidím v naší společnosti i napříč celým světem.   

Philippe Guitard, ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu