STARTér pomohl na svět novým podnikatelským záměrům!

Nadační fond Veolia podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji začínající podnikatele již osmnáctým rokem. Dne 27. dubna proběhlo v Olomouci letošní druhé zasedání schvalovacího výboru, na kterém byla schválena finanční podpora v celkové výši 808 000 Kč pro 16 projektů, díky nimž získá práci 16 osob, z toho 2 zdravotně znevýhodněné. Za dobu existence programu již bylo podpořeno 2 109 nových pracovních míst částkou téměř 99 mil. Kč.

Nadační fond Veolia podporuje podnikání v rámci programu, který nově nese název STARTér, Věř si a podnikej! Zaměřen je především na tradiční i netradiční řemesla a projekty přinášející společenskou prospěšnost obyvatelům.

Základem drobného podnikání byly a jsou řemesla, a proto jsme velmi rádi, že jsme mohli přispět ke vzniku např. nové autorské ševcovské dílny ve Velkém Újezdu u Olomouce či podpořit podnikatelské začátky elektroinstaléra, zedníka a hodinového manžela z Ostravy a Frýdku-Místku.
Dlouhodobě sledujeme také rozmach soukromého předškolního vzdělávání. Tentokrát byl nadačním fondem podpořen projekt unikátní komunitní školky v Ostravě či rozšíření služeb zavedené dětské skupiny Ajorodinka v Přerově. 
 
Podpora projektů zaměstnávajících zdravotně postižené spoluobčany patří mezi jednu z priorit programu STARTér. Dubnové zasedání schvalovacího výboru potvrdilo dlouhodobý trend, kdy nově vytvořená místa pro OZP tvoří zhruba 15% všech podpořených pracovních míst.  Podpořeno bylo rozšíření podnikání sociálního podniku ostravského Družstva NAPROTI či nové pracovní místo v Komunitním domě ALBINNA v Kuníně.

-----------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 163 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2016 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 61 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2016 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 24,39 miliard eur. www.veolia.com