STARTér podpořil zelené podnikání, alternativní vzdělávání i drobné řemeslníky a služby

Nadační fond Veolia schválil v rámci svého programu STARTér, Věř si a podnikej! podporu pro 16 nových projektů, díky nimž získá práci 26 osob, z toho 4 zdravotně znevýhodnění. Mezi schválené projekty byla rozdělena částka ve výši 1 220 300 Kč. 
 

Nadační fond Veolia podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v rámci programu STARTér, Věř si a podnikej! především tradiční i netradiční řemesla a projekty přinášející společenskou prospěšnost obyvatelům.
Na zasedání schvalovacího výboru 19. dubna v Ostravě převažovaly projekty z oblasti tzv. zeleného podnikání.

Podporovat biodiverzitu a udržitelný rozvoj je jedním z důležitých cílů celé skupiny Veolia, proto jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit např. Ekofarmu pod Keprníkem paní Anny Pánkové či Lesní školku Seč pana Ivo Nováka. Zatímco paní Pánková se spolu s rodinnými příslušníky bude věnovat především chovu skotu a údržbě pastvin, pan Novák postavil své podnikání na pěstování a prodeji sazenic lesních dřevin. Ani na dubnovém zasedání nechyběly nově vznikající dětské skupiny či lesní školky. Alternativní způsob předškolního vzdělávání tak mohou nově využít rodiče dětí v Přerově, ŠumperkuVelkém TýnciOlomouci či Ostravě. Ve všech zařízeních je kladen velký důraz na individuální přístup k dětem, kvalitní stravování či nadstandartní množství času tráveného s dětmi venku.

Podpora projektů z oblasti řemesel a výroby tvoří hlavní pilíř programu STARTér, Věř si a podnikej! Nemůžeme tedy nezmínit ani příklady z tohoto pole působnosti. Čtyři nová pracovní místa, všechna pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany, vytvořila i díky podpoře nadačního fondu společnost Pekařství Řeznictví Kohut, která rozšiřuje svou pekařskou výrobu v Čeladné. Stavební práce v Ostravě, Frýdku-Místku a okolí si nově můžete objednat i u pánů Krupy, Července, Babice a Orlíka. Pokud máte doma pejsky a sháníte kvalitní, ručně vyráběné obojky či popruhy, můžete se naopak obrátit na paní Šebestovou z Dobré.

Celkově bylo za dobu existence programu STARTér, Věr si a podnikej! podpořeno již 2 244 nových pracovních míst částkou přesahující 105 mil. Kč.

-------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 169 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2017 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 55 milionů MWh energie a zhodnotila 47 milionů tun odpadů. V roce 2017 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 25,12 miliard eur.
www.veolia.com