Spolupráce společností Veolia a ČEZ umožní v Ostravě odstavit uhelnou teplárnu

Veolia Energie ČR, a.s., a ČEZ Energetické služby, s.r.o., podepsaly v březnu 2017 smlouvu na dodávky tepla ze soustavy dálkového vytápění  Veolia do sítí ČEZ v lokalitě Ostrava Vítkovice. Smlouva zajišťuje pro ČEZ dodávku tepelné energie v rozsahu 200–300 TJ/rok, a v kombinaci s další rekonstrukcí a výstavbou plynových špičkových zdrojů tak umožní odstavit velký uhelný zdroj Teplárnu Vítkovice. První dodávky tepla ze sítě Veolia jsou naplánovány v druhé polovině roku 2018. Lidé ve Vítkovicích budou mít nadále zajištěny bezproblémové dodávky tepla. 

Je to přínosné řešení jak pro smluvní strany, tak pro město Ostrava a celý region,“ řekl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

 
-----------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 163 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2016 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 61 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2016 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 24,39 miliard eur. www.veolia.com