Nadační fondy

Nadační fond Veolia - program STARTér

 

 

Účel a poslání nadačního fondu

> podpora vzniku nových pracovních míst,
> podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu,
> osvěta a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí,
> podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
> podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí,
> podpora a organizování vzdělávacích akcí, setkávání odborníků,
> podpora sociálních projektů.

 

Programy Nadačního fondu Veolia

 

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů 2019 se stal Nadační fond Veolia již po páté partnerem Sportovních her seniorů, které se konaly na pražském stadionu Na Kotlářce.

 

Jsme tu pro vás, pomáháme na svět novým nápadům!

Podpora vzniku nových pracovních míst má již dlouholetou tradici. Podporujeme fyzické a právnické osoby, které realizací svých projektů vytváří nová dlouhodobá pracovní místa. Svou podporu zaměřujeme především do sektoru služeb či výroby s veřejně prospěšným charakterem (např. tradiční i netradiční řemesla a výroby, služby pro domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby, organizace volného času dětí a dospělých, péče o životní prostředí,  atd.). Za dobu svého působení od roku 2000 vzniklo díky realizaci 1 416 projektů již 2 327 dlouhodobých pracovních míst. Zvláštní důraz je kladen na vytváření pracovních příležitostí pro občany se zdravotním postižením - od roku 2000 už díky pomoci tohoto programu našlo práci 338 zdravotně znevýhodněných osob. Program STARTér, Věř si a podnikej! je poskytován v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
 

Jedním z podpořených projektů je Mrňouskova mateřská škola v Ostravě.

 

Kontakt

Moravskoslezský a Olomoucký kraj:

nadacni.fond@veolia.com
Tel.: 556 206 442 

Mgr. Martina Zichová
Zástupkyně ředitelky nadačního fondu
tel.: 556 206 405, 724 280 063
martina.zichova@veolia.com

 

Bc. Vlasta Jachanová
Asistentka nadačního fondu

tel.: 556 206 442, 608 181 876
vlasta.jachanova@veolia.com

 

 

Formuláře a pravidla ke stažení


Předběžný informační dotazník pro fyzické osoby
Velikost - 195 KB


Předběžný informační dotazník pro právnické osoby
Velikost - 188.5 KB


Pravidla programu STARTér, Věř si a podnikej!
Velikost - 674.98 KB

Vyplněný dotazník odešlete na e-mail: nadacni.fond@veolia.com. Upřesňující informace získáte na telefonu: 556 206 442.

 

 

 

 

Výroční zprávy Nadačního fondu Veolia


Výroční zpráva Nadačního fondu Veolia 2017
Velikost - 2.56 MB

 

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR byl založen v roce 2005 s cílem pomáhat současným i bývalým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých životních situacích. Zároveň všem zaměstnancům přispívá na každé narozené či adoptované dítě a poskytuje jim příspěvek na péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě. Nadační fond získává nadační dary od společností skupiny Veolia Energie v České republice a od zaměstnanců a následně vyplácí příspěvky jednotlivcům, kteří pomoc potřebují.

Výroční zpráva Veolia Energie Humain ČR 2018
Výroční zpráva Veolia Energie Humain ČR 2017
Výroční zpráva Veolia Energie Humain ČR 2016

>> Informace o zpracování osobních údajů Nadačním fondem Veolia Energie Humain ČR najdete zde
 

 

Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR

Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR vznikl v roce 2006 za účelem přispívat k financování projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a které jsou realizovány na území České republiky. Jedná se především o projekty, jež napomáhají snížit poškozování životního prostředí z energetické výroby, zajišťují rekultivaci a sanaci pozemků postižených energetickou výrobou, jsou založené na využívání obnovitelných zdrojů při výrobě energií apod.
 


Formulář žádosti ke stažení
Velikost - 138 KB

Zájemci se mohou ucházet o poskytnutí příspěvků prostřednictvím vyplněné žádosti, kterou zašlou tajemníkovi nadačního fondu na e-mailovou adresu radmila.pernicka@veolia.com nebo poštou v písemné podobě na adresu Nadačního fondu: Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR, 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

>> Informace o zpracování osobních údajů Nadačním fondem Veolia Energie pro životní prostředí ČR najdete zde