Sokoli stěhovaví se vracejí do české krajiny. Pomáhají i komíny průmyslových areálů.

Autor fotografie: Martin Mecnarowski

Za účelem podpory biodiverzity na provozech skupiny Veolia v České republice instalovala společnost Veolia Energie Mariánské Lázně na svém komínu umělá hnízda pro sokoly stěhovavé. Sokoli představují přirozenou cestu v boji proti přemnoženým holubům.

Toto západočeské město nebylo mezi závody skupiny Veolia v České republice vybráno náhodou. Sokoli stěhovaví se do naší krajiny postupně vracejí právě od našich západních sousedů z Německa a Rakouska. 

„Jsme zvědaví, zda si nové budky ve výšce 95 metrů na našem komínu sokoli vyberou a zda se dokonce podaří vyvést mladé,“ řekl Martin Brůha, jednatel společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně. „Věřím, že pokud budeme úspěšní, tak se postupně přidají i teplárny a elektrárny v jiných městech, kde naše skupina působí. Náklady na pořízení hnízd nebyly vysoké. Můžeme však výrazně pomoci dobré věci a našim partnerům z obecně prospěšné společnosti ALKA Wildlife, která vše zastřešuje,“ dodal.

Populace sokola stěhovavého byla v sedmdesátých letech dvacátého století v tehdejším Československu v důsledku používání pesticidů v zemědělství vyhubena. Od osmdesátých let jsou registrována nová hnízdění, ale k výraznějšímu posunu dochází až v posledních letech. Dnes už se postupně počet volně žijících párů zvýšil a odhaduje se na šedesát. Za uplynulých pět let byla v České republice hnízda instalována ve dvaceti energetických areálech. V polovině z nich sokoli zahnízdili a vyvedli 29 mláďat. Spolu s hnízdy umístěných na jiných místech než v průmyslových areálech to je dokonce už 72 mláďat. V našich podmínkách snáší samice na přelomu března a dubna tři až čtyři vejce. Po měsíci se mláďata líhnou a hnízdo opouští začátkem června, ale rodiče je ještě dva měsíce krmí.

„Podporou hnízdění sokolů vyjadřují teplárny svůj přátelský vztah k životnímu prostředí. Dokonce se očekává, že počet párů na lidských stavbách postupně předčí hnízdění na přirozených hnízdištích,“ upozorňuje ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek a pokračuje:„Ornitologové skutečně pečlivě vybírají vhodné lokality a úspěšnost umělých hnízdišť je vynikající.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com   
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.