Skupina Veolia Energie ČR zahájila dodávky tepla ve všech regionech

Veolia Energie ČR a její dceřiné společnosti postupně začaly dodávat dálkové teplo do 325 tisíc domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji, v Praze 
a na dalších místech. Chladné počasí ukončilo zhruba 4 měsíční období, kdy nebylo nutné topit a ve kterém přední český výrobce a dodavatel tepla uskutečnil celou řadu oprav i modernizací. Veolia zahájila vytápění o 8 dní později než loni.

Dnes 26. 9. zahájila společnost Veolia Energie ČR vytápění na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku a Olomoucku. V Čechách (v lokalitách Praha, Kolín, Vlašim) a na Přerovsku začala teplo dodávat už včera, v Mariánských lázních ještě o den dříve. V průběhu středy by teplo mělo být ve všech domácnostech a také ve zdravotnických a školských zařízeních, veřejných institucích, obchodní a administrativních centrech a podnicích, které skupina Veolia Energie ČR zásobuje. „Náběh všech potřebných zařízení pro výrobu i rozvod tepla probíhá bez problémů, na novou topnou sezónu jsme dobře připraveni. Kromě investičních projektů po celé léto probíhaly pravidelné kontroly, revize a opravy na sítích i zdrojích tepla,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Jednu z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě Veolia provozuje v Moravskoslezském kraji, měří celkem 579 km a dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností.  „Pro spolehlivý a bezporuchový provoz jsme letos v době letní odstávky provedli významné opravy a rekonstrukce horkovodního potrubního systému, například v Ostravě – Porubě nebo ve Frýdku-Místku. Zároveň jsme pracovali na dalším zlepšení ekologických parametrů našich zdrojů, například v Elektrárně Třebovice,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko, Veolia Energie ČR, a.s.

Také v Olomouci byla spuštěna série projektů spojených s ekologizací Teplárny Olomouc a modernizací Teplárny Přerov a v Přerově si lidé mohli všimnout rozsáhlé výměny potrubí. „Právě dokončujeme v Přerově první etapu přestavby parní soustavy CZT na horkovodní síť, jež má menší tepelné ztráty a přináší značnou úsporu paliva,“ doplnil Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava společnosti.

Celkově společnost Veolia Energie ČR hodnotí uplynulou sezónu jako průměrnou. „Velký výkyv nastal jen na přelomu února a března. Velmi nízké teploty prověřily připravenost našeho zařízení a potvrdily, že i extrémní teploty zvládáme bez problémů,“ vysvětlil Martin Brůha, ředitel regionu Čechy, Veolia Energie ČR, a.s. Jaká bude ta nastávající, se zatím nedá odhadovat.

Na výrobě tepla a elektřiny se ve skupině podílí 1 943 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. Hlavním palivem ve skupině je černé a hnědé uhlí, které je doplněno plynem a stále výrazněji také biomasou.

-------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 169 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2017 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 55 milionů MWh energie a zhodnotila 47 milionů tun odpadů. V roce 2017 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 25,12 miliard eur.
www.veolia.com