Skupina Veolia Energie ČR zahájila dodávky tepla ve všech regionech

Veolia Energie ČR a její dceřiné společnosti postupně začaly dodávat dálkové teplo do 325 tisíc domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji, v Praze a na dalších místech. Chladný víkend ukončil zhruba 4 měsíční období, kdy nebylo nutné topit a ve kterém přední český výrobce a dodavatel tepla uskutečnil celou řadu oprav i modernizací.

Dnes 18. 9. v ranních hodinách zahájila společnost Veolia Energie ČR vytápění v Havířově, Karviné, Frýdku-Místku, v Olomouci, Přerově a Novém Jičíně. Během víkendu začala dodávat teplo na Ostravsku a v Krnově. V Čechách zahájila dodávky dříve, například v Kolíně a v Praze v pátek 15. 9., v Mariánských Lázních a některých dalších lokalitách dokonce už počátkem září.

„Náběh všech potřebných zařízení pro výrobu i rozvod tepla probíhá bez problémů, na novou topnou sezónu jsme dobře připraveni,“ doplnil Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

V průběhu dne by teplo mělo být ve všech domácnostech a také ve zdravotnických a školských zařízeních, veřejných institucích, obchodních a administrativních centrech a podnicích, které skupina Veolia Energie ČR zásobuje.
Na výrobě tepla a elektřiny se ve skupině podílí 1 943 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí.

„Pro spolehlivý a bezporuchový provoz jsme také v letošním roce, zejména v době letní odstávky, provedli významné opravy a generální opravy, především na potrubích přivaděčů tepla ve všech třech městech, na hlavních výrobních zařízeních zdrojů, ale také na předávacích výměníkových stanicích.

V současné době jsou již všechny práce ukončeny a zařízení je tak připraveno k plnému provozu,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Východní Morava, Veolia Energie ČR, a.s., který zahrnuje Karvinsko a Frýdek-Místek.
Největší součástí Veolie Energie ČR a zároveň jedničkou společnosti ve spalování biomasy je region Severní Morava. Společnost zde prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (342 km) dodává tepelnou energii zhruba 105 tisícům domácností a dalším objektům na Ostravsku a Krnovsku. „Po celé léto probíhaly pravidelné kontroly, revize a opravy na zařízeních a to jak na sítích tepla, tak zdrojích tepla.  Mezi nejnáročnější akce patřila generální oprava primární horkovodní sítě o průměru 530 mm na frekventované Hlavní třídě v Ostravě-Porubě,“ doplnil Radek Sandri, ředitel regionu Severní Morava, Veolia Energie ČR, a.s.

Ve srovnání s minulým rokem začala topná sezóna o několik dnů dříve, v některých oblastech v Čechách dokonce až o dva týdny dříve. Celkově pracovníci společnosti Veolia Energie ČR hodnotí uplynulou sezónu jako průměrnou. „Po třech podprůměrných topných sezonách byla topná sezona 2016/2017 teplotně průměrná. Zasloužil se o to zejména chladný a sychravý listopad 2016, následně mrazivý leden 2017 a pro ovocnáře a vinaře drsný duben. Velmi nízké teploty zároveň prověřily připravenost našeho zařízení,“ vysvětlil Martin Brůha, ředitel regionu Čechy, Veolia Energie ČR, a.s. Jaká bude ta nastávající, se zatím nedá odhadovat.

-----------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 163 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2016 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 61 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2016 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 24,39 miliard eur. www.veolia.com