Rozsáhlé rekonstrukce ve městě Vlašim

S převzetím tepelného hospodářství Vlašimi se Dalkia Kolín zavázala k modernizaci jeho technického zařízení. Díky provedené rekonstrukci sítí dálkového vytápění, plynové kotelny a výstavbě nové kotelny na biomasu, Dalkia významně snížila tepelné ztráty a emise CO2.

Dalkia provozuje tepelné hospodářství města Vlašim, které se nachází ve středočeském kraji, od počátku roku 2013. Společnost dodává 80 TJ tepla ročně 2 350 domácnostem, zdravotnickému zařízení, dvěma školám, radnici a kulturnímu domu.

Dalkia Kolín, dceřiná společnost Dalkie Česká republika, provedla v loňském roce ve městě Vlašim rozsáhlou modernizaci. Ta zahrnovala přechod z parního systému sítí dálkového vytápění na systém teplovodní, který je zárukou spolehlivějších dodávek a výrazného snížení tepelných ztrát. V rámci rekonstrukce Dalkia nahradila parní plynovou kotelnu moderní teplovodní kotelnou a tento zdroj doplnila o kotelnu na biomasu. Zároveň centrální ohřev teplé vody nahradila ohřevem vody v předávacích stanicích přímo v objektech odběratelů.

Rostislav Krempaský, ředitel společnosti Dalkia Kolín, k rekonstrukcím uvedl:„Nová kotelna spalující biomasu ve formě zbytkové hmoty po těžbě dřeva z blízkých lesů, má tepelný výkon 1 MW a pokrývá až 40 % potřeby tepla dálkového vytápění Vlašimi. Dalkia Kolín zahájila její výstavbu v červnu 2013 a v listopadu téhož roku byla nová kotelna hotova a uvedena do trvalého provozu. Projekt nové biokotelny, ale i celkové modernizace ostatních zařízení, je z environmentálního hlediska velmi důležitý, jelikož sníží emise CO2 o více než 48 tisíc tun během patnácti let.“

„Rekonstrukce sítí dálkového vytápění, plynové kotelny a výstavba nové biokotelny přináší našim zákazníkům stabilizaci ceny tepelné energie ve městě a díky obnově zařízení dlouhodobou perspektivu v zajištění dodávek této tepelné energie. Využívání obnovitelných zdrojů energie má příznivý dopad na životní prostředí a modernizace zajišťuje vyšší efektivnost zařízení a zvyšuje bezpečnost. Skvělou zprávou pro obyvatele města Vlašim je, že se podařilo udržet cenu tepla a podpořit místní lesní hospodářství,“ dodal country manažer skupiny Dalkia v České republice, Laurent Barrieux.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalkia patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. V tuzemsku působí od roku 1991 a postupně si vybudovala pozici předního výrobce a distributora tepla a chladu a výrobce elektrické energie na českém trhu. V současné době skupinu Dalkia v ČR, kde pracuje přibližně 2 300 zaměstnanců, tvoří osm společností: Dalkia Česká republika, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis a Dalkia Industry CZ včetně jejích dvou dceřiných firem Dalkia Commodities CZ a Dalkia Powerline.

Dalkia, dceřiná společnost Veolie Environnement a EDF, je předním světovým poskytovatelem energetických služeb, který přináší inovativní řešení zaměřená na udržitelný rozvoj měst i firem. V době poznamenané klimatickými změnami, nestabilitou cen energií a čím dál omezenějšími zdroji, Dalkia poskytuje svým klientům rozsáhlé služby s cílem provozovat a rozvíjet úspornější a ekologičtější energetické systémy. S téměř 43 000 zaměstnanci ve 27 zemích dosáhla Dalkia v roce 2013 obratu 8,4 miliardy eur. www.dalkia.com