Průzkum spokojenosti zákazníků 2013

Názor našich zákazníků je pro nás velmi důležitý, proto pravidelně realizujeme průzkumy spokojenosti. Od roku 2009 probíhají průzkumy každé dva roky formou rozhovoru klientů s operátory Zákaznického centra Dalkie.

Poslední průzkum probíhal na přelomu října a listopadu 2013 a jeho výsledky vyznívají pro skupinu Dalkia v ČR velmi pozitivně. Z hlediska celkové spokojenosti ohodnotili zákazníci Dalkii známkou 1,43. Za silnou stránku klienti považují zaměstnance Dalkie, kdy 71 % z nich je s nimi zcela spokojeno.

Více informací o výsledcích průzkumu naleznete v sekci Pro zákazníky – Průzkumy spokojenosti.