Projekt Voda pro Afriku letos s motivem geparda ve skoku

Od 1. listopadu spouští Nadační fond Veolia charitativní prodej designových předmětů a etiopské kávy v rámci projektu Voda pro Afriku. Pro letošní sedmý ročník byl jako ústřední motiv celé kolekce vybrán gepard ve skoku. Kromě křišťálových karaf od designera Daniela Piršče si mohou zájemci zakoupit i porcelánové šálky značky Thun a také pravou etiopskou kávu z Mama Coffee. Další novinkou je, že Nadační fond Veolia k tomuto účelu založil vlastní veřejnou sbírku.
 

Vendula Valentová, ředitelka nadačního fondu k tomu dodává:  „Se společností Člověk v tísni, o.p.s., která je hlavním partnerem projektu, bychom rádi stávající projekt společně i nadále rozvíjeli. Proto jsme se po úspěšné šestileté spolupráci rozhodli pro nový model této charitativní akce a založili pod hlavičkou našeho nadačního fondu novou veřejnou sbírku na podporu vodních projektů v některých afrických zemích. Organizace Člověk v tísni je pro nás klíčovým partnerem. Vzhledem k dlouhodobé realizaci programu Voda a hygiena mají s obnovou a budováním vodních zdrojů v těchto oblastech velmi cenné zkušenosti.“

 

 

Díky finanční podpoře České rozvojové agentury posilované každoročně od roku 2010 také výtěžkem charitativního projektu Voda pro Afriku mohou být realizovány hlubinné vrty nebo opravovány či vyměňovány jejich nefunkční části (potrubí, vodní čerpadla apod.). Výsledkem jsou funkční odběrná místa na vodu v blízkosti vesnic, takže jejich obyvatelé nemusejí nezávadnou pitnou vodu dopravovat z míst vzdálených od domovů i několik hodin pěší chůze. Veškeré činnosti související s realizací jednotlivých prací jsou koordinovány a prováděny ve spolupráci s místními vodními úřady a za účasti českých i místních zaměstnanců Člověka v tísni,“ vysvětluje Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

 

Letošní nabídka předmětů v prodeji

Křišťálová karafa z limitované kolekce - 550 Kč. Zakoupením přispívá zákazník  23 % z výše uvedené částky do veřejné sbírky NF Veolia. 
Porcelánový šálek značky Thun z limitované kolekce - 190 Kč.Zakoupením přispívá zákazník 30 % z výše uvedené částky do veřejné sbírky NF Veolia.
Bio káva Ethiopia Sidamo z limitované kolekce Mama Coffee – 282 Kč/250 g. Zakoupením přispívá zákazník 50 % z výše uvedené částky do veřejné sbírky NF Veolia. 
 

Všechny předměty si můžete zakoupit online prostřednictvím e-shopu NF Veolia na www.vodaproafriku.cz nebo v některém z prodejních míst v Praze a Ostravě:

Café by Veolia, Florentinum, Na Florenci 15, Praha 1
Centrum Člověka v tísni v kavárně galerie Langhans, Vodičkova 37, Praha 1
Barevný domov, Jiráskovo náměstí 10, Ostrava

 
Balení a expedici zboží již tradičně zajišťuje pro e-shop Denní stacionář POHODY – společnosti pro normální život lidí s postižením, o.p.s., která poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 

Projekt Voda pro Afriku je dnes již poměrně známou a zavedenou značkou přijímanou pozitivně širší i odbornou veřejností.  Zahájen byl v roce 2010. K jeho dosavadnímu úspěchu nepochybně přispívá koncept, na němž je od začátku postaven: Skupina Veolia se hlásí k principu společenské odpovědnosti nejen doma, ale i v globálním měřítku. Ve spojení se svým firemním Nadačním fondem Veolia a jedním z hlavních oborů své činnosti chce v dlouhodobém charitativním projektu Voda pro Afriku přinést účinnou pomoc - doslova zachraňující životy zejména malých dětí - i daleko do chudého třetího světa.

Za šest realizovaných ročníků projektu Voda pro Afriku přinesl benefiční prodej designových karaf na vodu spolu s dalšími dary skupiny Veolia více než 3,1 milionu korun.

Od letošního roku můžete projekt Voda pro Afriku podpořit nákupem některého z předmětů nebo také přímým darem na uvedený speciální bankovní účet veřejné sbírky. V případě, že se rozhodnete poskytnout dar na sbírkový účet, kontaktujte nás prosím předem kvůli uzavření darovací smlouvy, případně vystavení potvrzení o poskytnutí daru/ příspěvku. 
 
Sbírkové konto projektu Voda pro Afriku:
č.ú. 115-3289210247 / 0100
 
Více informací na: 
www.nfveolia.cz
www.vodaproafriku.cz
 
Děkujeme za vaši podporu!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur.
www.veolia.com