Profesionální přístup se vyplácí, Veolia bude dodávat teplo školám a školkám v Praze 13 dalších pět let

Veolia Energie získala další významnou zakázku na základě svých zkušeností a schopností nabízet odběratelům efektivní řešení a nadstandartní služby. Uspěla ve výběrovém řízení na dodávky tepla a teplé vody v příštích pěti letech pro 34 školských zařízení v Praze 13.
                       
Energie pro budovy patří mezi největší výdaje městských rozpočtů. Velký význam tam proto mají úsporná opatření a moderní systémy řízení, měření a regulace. Veolia spolupracovala na projektu zavedení energetických úspor pro Prahu 13 a její školy před 10 lety. Díky sérii opatření se podařilo náklady na energie snížit o 50 procent, což mělo příznivý dopad i na životní prostředí.
 
V roce 2020 vypršel původní desetiletý kontrakt. Následovalo výběrové řízení, na základě kterého koncem loňského roku Rada městské části schválila nabídku společnosti Veolia Energie ČR jako nejvýhodnější. Veolia tak bude zajišťovat dodávky tepelné energie pro základní a mateřské školy v Praze 13 v objemu 25 TJ ročně včetně servisních služeb dalších 5 let. Původní kontrakt bude nyní rozšířen o poskytování služeb energetického managementu. Jeho součástí je podpora městské části při efektivním ovládání technologických celků v jednotlivých školách a individuálním řízení teplot ve třídách. Veolia bude dále rozvíjet činnost dispečinku se vzdáleným přístupem, a to v koordinaci s energetičkou městské části a jednotlivými školami.
 

Další potenciál pro možnou spolupráci, kterou Veolia školám standardně nabízí, je v podobě modernizace světelných soustav, která může zajistit úspory energie v řádech desítek procent. Veolia tento produkt nabízí školám, ale i jiným komunálním objektům, komerčním areálům i průmyslovým závodům. Ve školách má přechod na technologie LED významný efekt také u žáků a učitelů. Jsou více soustředění a podávají lepší výkon. Investice do výměny osvětlení může být plně hrazena z dosažené a zaručené úspory energie. Nedávno Veolia takový projekt uskutečnil v pražské střední škole ART ECON. Veolia vyměnila 240 svítidel a roční úspora elektřiny dosáhla 67 procent. Svítidla mají životnost 50 tisíc hodin a návratnost této investice činí méně než pět let. Modernizace osvětlení má příznivý vliv i na emise, ročně se tak ušetří 35 tun CO2. Výměnu osvětlení Veolia umí kombinovat s řadou dalších opatření a dosáhnout tak ještě větší úspory.
 
Školským zařízením nejen v Praze 13 umíme dále nabídnout monitoring kvality ovzduší ve vnitřních prostorách. Zvýšená koncentrace CO2 spolu s vyšší teplotou negativně ovlivňují pozornost a výkony žáků. V kombinaci s prašností z ulic a škodlivými látkami uvolňujícími se z nátěrů a desek lavic vzniká skutečně nezdravé prostředí. Přitom právě ve školách by měl být kladen maximální důraz na zajištění kvalitního prostředí, které podpoří výkony dětí a zároveň posílí jejich schopnost efektivně přijímat a zpracovávat nové informace. Proto nejen našim partnerským školám nabízíme novou službu. Školy díky našemu monitoringu získají vstupní data, která mohou v dalším kroku využít pro přípravu nápravného řešení špatné kvality ovzduší. Toto řešení je předmětem naší další připravované služby, kterou je dodávka systémů nuceného větrání s rekuperací.