Legislativa a odkazy

Zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkých podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 
Vyhláška č. 194/2007 Sb., 
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku...
 
Vyhláška č. 405/2015 Sb., 
o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
 
Vyhláška 193/2007 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
 
Zákon č. 269/2015 Sb., 
o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 
Zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření s energií
Zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii
 
Vyhláška č. 345/2002 Sb.,
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování
 
Teplárenské sdružení: 
www.tscr.cz 
 
Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU) 
www.eru.cz
Zákon č. 266/1994 Sb.,
                                o drahách, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                       Údaje o přístupnosti provozovaných vleček
 
 

Na Portálu veřejné správy lze najít všechny zákony a další předpisy ze Sbírky zákonů v aktuálním znění: portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Uvedený seznam má pouze informativní charakter a slouží pouze pro rychlou orientaci a souhrnný přehled ve vybraných právních předpisech. Společnost Veolia Energie ČR, a.s. neodpovídá za úplnost a komplexnost legislativních předpisů zde uveřejněných.