Přerovská teplárna bude v sobotu otevřena pro veřejnost

Jak vyrobit teplo a elektřinu ekologicky šetrným způsobem se mohou zájemci dozvědět na Dni otevřených dveří v Teplárně Přerov. Zajímavý energetický komplex bude zpřístupněn veřejnosti v sobotu 7. 10. od 9 do 14 hodin.

Kromě prohlídky technologie teplárny bude k vidění i venkovní Science show ve stánku Světa techniky DOV a samozřejmě nebudou chybět atrakce pro děti. Společnost Veolia Energie ČR připravila také panelovou diskuzi s energetiky, zástupci organizací pro nakládání s odpady či zástupcem Hnutí DUHA a dalšími hosty na téma budoucnost teplárny, využívání tuhých alternativních paliv v energetice.

Teplárnu najdete v Přerově na ulici Tovačovská 2924/18. K prohlídce teplárny doporučujeme uzavřenou obuv, kalhoty a oděv s dlouhým rukávem. Provoz mohou navštívit děti od 5 let v doprovodu dospělé osoby. Zdarma je zajištěna autobusová doprava na trase: Předmostí - Velká Dlážka - Palackého - Meopta - Prior - autobusové nádraží - teplárna a zpět. Auta mají možnost parkování přímo před areálem teplárny.

Teplárna Přerov pokrývá svými dodávkami 85 % potřeb města, což odpovídá přibližně 14 500 domácnostem, dále pak zajišťuje dodávku technologické páry pro průmyslové podniky ve městě Přerově. Teplárna prochází procesem modernizace a ekologizace, resp. postupně přechází od uhlí k biomase a upraveným odpadům s alternativou zemního plynu. Ve spolupráci s městem Přerov a zástupci Olomouckého kraje připravuje společný projekt na energetické využití vytříděného odpadu. V porovnání s rokem 2015 tak dojde k poklesu koncentrací plynných emisí ve výsledku na úroveň 50%.

Více informací o dni otevřených dveří v Teplárně Přerov a o činnosti skupiny Veolia Energie ČR na tomto odkazu.