Posílení spolupráce a strategického partnerství města Roudnice nad Labem a skupiny Veolia

Společnost Veolia Energie ČR, a.s., je nájemcem a provozovatelem tepelného hospodářství ve městě Roudnice nad Labem od 30. září 2010. Koncem roku 2016 došlo k vyhodnocení dosavadní spolupráce obou stran. Oba partneři vyjádřili vůli pokračovat ve vzájemně přínosné spolupráci a shodli se současně na nezbytné aktualizaci některých parametrů dlouhodobé smlouvy, která platí do konce roku 2021.  Proto byl 5. ledna 2017 na roudnické radnici podepsán dodatek této smlouvy, který upravuje některé vztahy. Tyto nové úpravy, vycházející z praktických zkušeností uplynulého období, vedou nejen k posílení vzájemného partnerství, ale především k dalšímu zkvalitnění poskytovaných služeb.

Jedná se především o závazek společnosti Veolia Energie ČR, a.s., investovat do obnovy a technického zhodnocení tepelného hospodářství města Roudnice nad Labem v následujících letech. Hlavním cílem je zlepšení kvality, bezpečnosti a účinnosti dodávek tepelné energie pro obyvatelé města Roudnice nad Labem. Tento krok pozitivně ovlivní budoucí rozvoj spolupráce a znamená možnost podílet se na celkové energetické koncepci města. Další důležitou změnou je navýšení fondu oprav hrazeného z prostředků společnosti Veolia Energie ČR, a.s., čímž bude zajištěna dlouhodobá udržitelnost spolehlivého technického stavu stávajících tepelných zařízení a zaručena kvalita a spolehlivost dodávek tepelné energie pro obyvatelé města Roudnice nad Labem.

„Město Roudnice nad Labem je naším významným partnerem a jsem velmi rád, že jsme našli způsob, jak toto partnerství ještě posílit,“ uvedl Martin Brůha, ředitel Regionu Čechy společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia Energie ČR v Roudnici nad Labem zásobuje 2 020 domácností a celkové dodávky tepelné energie za rok 2016 činily 73 TJ.Kromě bytů vytápí I další objekty města, jako jsou úřady, školská zařízení či Podřipskou nemocnici s poliklinikou.

 

--------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur. www.veolia.com