Pomáháme i partnerským městům a obcím a také seniorským organizacím. Na jejich pomoc jsme ve skupině Veolia a její energetické divizi vyčlenili 1,7 milionů korun.

V náročném období si musíme pomáhat. Právě teď v době krize je to důležitější než kdykoli předtím. Proto jsme vedle pomoci zdravotníkům v první linii vyčlenili další finanční prostředky na podporu v boji a v prevenci proti koronavirové nákaze. Částku ve výši 1,7 miliónů korun věnujeme našim partnerům z řad měst a obcí a také organizacím pečujícím o seniory a další znevýhodněné skupiny obyvatel. Pomáháme prostřednictvím konkrétních ochranných pomůcek.

1 500 kusů jednorázových roušek, 200 kusů respirátorů KN95, 100 kusů ochranných štítů a 300 litrů dezinfekce jsme věnovali Městské části Prahy 16, která je významným klientem a partnerem Veolia Energie již řadu let. Městská část dar použije ve prospěch radotínských občanů, volnočasových organizací a menších podnikajících subjektů, kteří byli omezeni v provozování svých činností a služeb. Těší nás, že se naše pomoc dostává k těm opravdu potřebným.

Nejohroženější skupinou obyvatelstva v době pandemie onemocněním covid-19 jsou starší spoluobčané a dlouhodobě nemocní. Proto jsme naši pomoc nasměrovali i na organizace o tyto nejrizikovější skupiny pečující. Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia a kolegy z AmpluServisu jsme 10 zařízením v Moravskoslezském kraji darovali a rozvezli celkem 1 000 l univerzální dezinfekce. Stejné množství plánujeme věnovat i domovům pro seniory v Olomouckém kraji a v dalších městech v Čechách spjatých s působením skupiny Veolia Energie. Hřejivá slova díků z úst zástupců organizací nás jen utvrdila, že jdeme správnou cestou.

#Společně to zvládneme