Podpora dobrých nápadů pokračuje i v roce 2017!

Nadační fond Veolia podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji dobré nápady začínajících podnikatelů již osmnáctým rokem. Dne 14. února proběhlo v Ostravě letošní první zasedání schvalovacího výboru, na kterém byla schválena finanční podpora pro 11 projektů, díky nimž získá práci 15 osob, z toho 4 zdravotně znevýhodněné. Za dobu existence programu již bylo podpořeno 2 093 nových pracovních míst částkou přesahující 98 mil. Kč.
 
Nadační fond Veolia podporuje především tradiční i netradiční řemesla a projekty přinášející společenskou prospěšnost obyvatelům. Valentýnské zasedání schvalovacího výboru se opět neslo především v duchu tradičních řemesel, která v dnešní době znovu nachází své místo. Díky pomoci Nadačního fondu Veolia tak vzniknou v Sedlnicích a Kunčičkách u Bašky dvě nové truhlářské dílny a v Opavě autoservis či domácí cukrářská výrobna.  
Jsme velmi rádi, že i letos můžeme podpořit projekt zaměstnávající osoby zdravotně postižené. Společnost VASMI trade zřizuje i s pomocí Nadačního fondu Veolia v Dolních Tošanovicích novou provozovnu na zpracování zeleniny, a nově tak najdou práci 4 zdravotně znevýhodnění spoluobčané.

I únorové zasedání potvrdilo rozmach alternativních způsobů předškolního vzdělávání. Tentokrát byl podpořen projekt Lesní školky v Raduni u Opavy.
 

 

...

 
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur.
www.veolia.com