Plníme své závazky a snižujeme emise

Dlouhodobá spolupráce společnosti Dalkia Česká republika s městem Ostrava má za výsledek nejen příznivý vývoj průměrné ceny tepla, ale i zlepšování životního prostředí.

Smlouva o spolupráci a závazcích z roku 2002, kterou společnost Dalkia Česká republika podepsala se Statutárním městem Ostrava, garantuje maximální možný meziroční nárůst průměrné ceny tepla odběratelům společnosti Zásobování teplem Ostrava a snížení emisí síry a dusíku v Elektrárně Třebovice o 15 % oproti stávající legislativě.

Počátkem dubna se sešli zástupci Statutárního města Ostrava a Dalkie Česká republika, aby projednali plnění závazků za rok 2013. Na základě zmíněné smlouvy vrátí společnost Dalkia Česká republika svým současným zákazníkům, kteří byli v minulosti odběrateli tehdejšího Zásobování teplem Ostrava, část úhrad za tepelnou energii za rok 2013. Společnost bude celkově vracet bezmála 6 milionů korun. Příčinou překročení maximální průměrné ceny jsou zejména mírné klimatické podmínky v topné sezóně roku 2013 a úspory zákazníků.

V průběhu setkání diskutovali zástupci obou stran také o plnění závazku ohledně snížení emisí. Skutečné emise síry byly v roce 2013 o téměř 800 tun nižší a skutečné emise dusíku o 560 tun nižší než určovala legislativa. Společnost Dalkia Česká republika zahájila v loňském roce realizaci ekologických projektů, jejichž cílem je další snížení emisí dusíku a síry v Elektrárně Třebovice. Investice do zlepšení životního prostředí přesáhne stovky milionů korun a tyto zdroje pak budou splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci EU.

„Úzká spolupráce Dalkie s městem trvá již déle než šestnáct let, čemuž jsem velmi rád. Naše partnerství je na vynikající úrovni a neustále se rozvíjí. Ostrava, kdysi nazývaná ocelovým srdcem republiky, žije svým životem a my se snažíme přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Maximální spokojenost zákazníků je pro nás velmi důležitá, což nás žene k hledání nových řešení, která jsou pro obyvatele města nejen finančně výhodnější, ale i šetrná k životnímu prostředí,“ dodal Laurent Barrieux, country manažer skupiny Dalkia v České republice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalkia patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. V tuzemsku působí od roku 1991 a postupně si vybudovala pozici předního výrobce a distributora tepla a výrobce elektrické energie na českém trhu. V současné době skupinu Dalkia v ČR, kde pracuje přibližně 2 300 zaměstnanců, tvoří osm společností: Dalkia Česká republika, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis a Dalkia Industry CZ včetně jejích dvou dceřiných firem Dalkia Commodities CZ a Dalkia Powerline.

Dalkia, dceřiná společnost Veolie Environnement a EDF, je předním světovým poskytovatelem energetických služeb, který přináší inovativní řešení zaměřená na udržitelný rozvoj měst i firem. V době poznamenané klimatickými změnami, nestabilitou cen energií a čím dál omezenějšími zdroji, Dalkia poskytuje svým klientům rozsáhlé služby s cílem provozovat a rozvíjet úspornější a ekologičtější energetické systémy. S téměř 43 000 zaměstnanci ve 27 zemích dosáhla Dalkia v roce 2013 obratu 8,4 miliardy eur. www.dalkia.com