Plavecký stadion v Olomouci zahájil podzimní sezónu

Plavecký stadion patří mezi oblíbená místa na Olomoucku, každoročně jej navštíví přes 300 tisíc lidí. Prioritou provozovatele - společnosti Olterm & TD Olomouc ze skupiny Veolia Energie ČR - pro nadcházející sezónu je sladění časových potřeb sportovních oddílů a plavecké veřejnosti, ale také zajištění vysoké kvality vody a efektivity provozu s pomocí špičkové techniky.
 

Se začátkem školního roku se pojí ukončení provozu letního areálu, ale zároveň nastupuje sezóna krytého bazénu. Už během srpna se mohli zájemci přihlásit například do kurzu kondičního plavání pod vedením trenéra nebo do kurzu plavání pro zdraví a kondici pro děti od 10 tet. Velký zájem je také o kurzy plavání pro dospělé neplavce.

„Kromě plavecké veřejnosti, kterou můžeme rozdělit na pravidelné a příležitostné návštěvníky, u nás každodenně trénují sportovci z různých oddílů. K těm největším patří bezesporu sportovní organizace SKUP Olomouc a její vodní složky – závodní plavci, synchronizované plavání, vodní pólo či kanoisté,“ uvedla Vlasta Šreková, vedoucí Plaveckého stadionu Olomouc. Z dalších sportovních klubů to je třeba Klub sportovního potápění nebo Klub technických sportů. Bazén využívají také zástupci mnoha dalších organizací, ať už v rámci sportovní přípravy (vojáci, hasiči, různá sportovní sdružení či spolky), tělesné výchovy na školách nebo volnočasových aktivit (např. organizace sdružující handicapované osoby, potápěči apod.).

Plavecký stadion se významně podílí rovněž na povinném plaveckém výcviku, který absolvují děti na prvním stupni základních škol. Výuka probíhá každé dopoledne v pracovních dnech ve školním roce a tradičně ji zajišťuje Plavecká škola SKUP pro většinu základních škol z Olomouce a blízkého okolí. Ročně tímto výcvikem projde kolem 3,5 tisíce dětí.

Se školním rokem začal také obvyklý provoz Aquacentra Delfínek
Rodiče nejmenších dětí se mohou zapojit do oblíbených programů v Aquacentru Delfínek. Probíhají tam kurzy plavání batolat a kojenců už od 3 měsíců, plavecký výcvik dětí od 4 let a také aquaerobic. Delfínek také nabízí různé druhy kondičního cvičení, vybrané lekce i s možností hlídání dětí během cvičení a cvičení dětí s rodiči.

Provoz areálu zajišťují šikovní lidé a chytré technologie
Provozování plaveckého areálu, který ročně navštíví stovky tisíc návštěvníků, je složitý proces zajištění všech požadavků na prostředí jak z pohledu komfortu tak legislativy. Vzhledem k tomu, že v olomouckém areálu funguje i provoz pro výuku plavání batolat s velmi přísnými nároky na kvalitu vody a prostředí, obslužné technologie musí být na vysoké úrovni a provozovány velmi odpovědně. „Zařízení vzájemně tvoří funkčně provázaný celek, jehož ovládání má na starosti sofistikovaný systém řízení. Na inteligenci budovy nesmírně záleží, spotřeba energií areálu se totiž rovná spotřebě menšího sídliště a nesoulad mezi řízením jednotlivých okruhů by se velmi rychle projevil,“ vysvětluje Martin Mecnarowski, technický náměstek společnosti OLTERM & TD Olomouc. Dodržování stanovených limitů kontroluje státní dozor.

Více o plaveckém stadionu a Aquacentru Delfínek najdete na: www.olterm.cz