Památce válečným zajatcům, kteří stavěli základy Teplárny Karviná

Před vstupem do objektu Teplárny Karviná společnosti Veolia Energie ČR byl nově vybudován památník, jehož pamětní deska nese vše vystihující nápis: Na památku těm, kteří v hrůzách války a v bezbřehém utrpení zajetí stavěli základy nynější teplárny. 

Dne 8. května si připomeneme konec druhé světové války v Evropě. I my bychom rádi uctili ty, kteří se jejího konce nedožili,“ sdělil Tomáš Groň, ředitel regionu Východní Morava společnosti Veolia Energie ČR.

Na území nacistické říše se nacházela spousta zajateckých táborů a táborů nucených prací. Poblíž dnešní Teplárny Karviná stály tři tábory – Nacistický tábor nucených prací pro polské Židy ZALfJ Karwin, Polenlager Karwin a STALAG TESCHEN, který se stal jedním z největších táborů své doby. V dubnu 1944 čítal 74 300 zajatců a internováni zde byli převážně sovětští, angličtí, italští, francouzští, belgičtí, jugoslávští a řečtí zajatci. V blízkosti teplárny se nacházel tábor pro polské civilní obyvatelstvo – Polenlager Karwin. V hornoslezské oblasti, která byla nejprůmyslovějších oblastí říše, konkrétně do tamních dolů, hutí a jiných podniků byly nasazovány desetitisíce nových pracovních sil, ať už z řad místního obyvatelstva nebo cizích dělníků.

Nejobtížnější práci však vykonávali zajatci, s nimiž bylo zacházeno jako s vězni v koncentračních táborech. Neustále čelili nelidským zločinům, které na nich páchali nacisti a těžká práce, nedostatečná lékařská péče, strava a hygiena si vyžádaly nesčetné oběti mezi mladými i tělesně zdatnými muži. Zajatci stavěli i nové průmyslové provozy. Příkladem může být stavba současné teplárny, kterou však nacisté již nestihli dokončit,“ dodal T. Groň.

 
Po tehdejších táborech není dnes už ani památky, avšak jelikož máme na zřeteli ohromné utrpení zajatců těchto táborů, vybudovali jsme před Teplárnou Karviná důstojný památník. V jeho blízkosti bude v nejbližších dnech nainstalována informační tabule, která k této problematice přinese více informací.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur.
www.veolia.com