Oznámení o výplatě výnosu z dluhopisů

Nárok na výplatu úrokového výnosu z uvedených dluhopisů mají v souladu s emisními podmínkami dluhopisů ti vlastníci, kteří budou podle platných právních předpisů evidováni jako vlastníci dluhopisů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. ke konci dne 07.10.2014.