OLTERM & TD Olomouc slaví dvacáté výročí

Společnost OLTERM & TD Olomouc, která je výrobcem a dodavatelem tepelné energie a provozovatelem Plaveckého stadionu v Olomouci, slaví v letošním roce dvacet let od svého založení.

V roce 1994 iniciovalo zastupitelstvo města Olomouce vznik společnosti s názvem OLTERM & TD Olomouc. Ta byla pověřena správou a provozováním tepelných zařízení ve vlastnictví města, které bylo v té době jediným akcionářem. O pět let později vstoupila do společnosti francouzská skupina Dalkia a od té doby je OLTERM & TD Olomouc společným podnikem společnosti Dalkia Česká republika (66 %) a statutárního města Olomouc (34 %). Letos v létě došlo k převzetí všech energetických aktivit Dalkie mimo území Francie skupinou Veolia. V dnešní době je OLTERM & TD Olomouc znám především jako výrobce a dodavatel tepelné energie pro byty, školská zařízení a terciární a komerční sféru.

OLTERM & TD Olomouc provozuje téměř 700 tepelných zařízení a zásobuje tepelnou energií přes 27 tisíc domácností. V průběhu dvaceti let společnost provedla ekologizaci všech kotelen na tuhá paliva a postupně realizuje přechod na horkovodní systém vytápění v jednotlivých lokalitách města Olomouce. Za účelem zajištění dodávek tepla novým odběratelům došlo k výstavbě řady tepelných zdrojů a instalaci nových předávacích stanic. V roce 2000 svěřilo statutární město Olomouc společnosti i správu areálu Plaveckého stadionu v Olomouci. OLTERM & TD Olomouc se postupně zasadil o revitalizaci a modernizaci provozovaných technologií a objektů, vznik nových atrakcí, rekonstrukci sauny a otevření Aquacentra Delfínek.

„Společnost OLTERM & TD Olomouc investovala v průběhu dvaceti let do modernizace a ekologizace zařízení částku téměř 610 milionů korun. Rekonstrukce přinesly nejen environmentální zlepšení, ale současně zvýšily bezpečnost a spolehlivost dodávek s výrazným snížením tepelných ztrát. Naší snahou je zkvalitňovat nabízené služby a přinášet řešení šetrná nejen k životnímu prostředí, ale i k peněženkám odběratelů,“ uvedla ředitelka Małgorzata Rapa-Katbeh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. V České republice Dalkia vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, zajišťuje dodávky průmyslových utilit – stlačeného vzduchu, dusíku atd. a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci Dalkie Česká republika do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia