Odsíření kotlů Elektrárny Třebovice získalo prestižní ocenění

Odsíření dvou kotlů v Elektrárně Třebovice zvítězilo ve třináctém ročníku soutěže o Projekt roku Teplárenského sdružení České republiky v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek. Realizace projektu přinese roční snížení emisí SO2 minimálně o 374 tun a emisí tuhých znečišťujících látek minimálně o 3 tuny za rok. Realizace odsíření přispěje ke zlepšení životního prostředí na Ostravsku. Ve čtyřech kategoriích měla Veolia Energie ČR čtyři nominace.​

Celkem bylo v roce 2014 Teplárenským sdružením ČR zaznamenáno třicet sedm projektů v soustavách zásobování teplem. Z nich se do užšího výběru na Projekt roku dostalo dvanáct. Veolia Energie ČR, která má sídlo v Ostravě, měla mezi nominovanými hned čtyři své projekty.

„V loňském roce naše společnost investovala v rámci celé České republiky více než 1,6 miliard korun,“ shrnul Josef Novák, výrobní ředitel Veolie Energie ČR. „Jsme rádi, že jejich ekologický a ekonomický přínos pociťuje nejen široká veřejnost, ale vysoce ho hodnotí i odborníci z Teplárenského sdružení ČR,“ dodal.

Odbornou porotu zaujaly především projekty, které měly za cíl ekologizaci provozu v regionech se špatným ovzduším nebo přinášejí komplexní řešení vytápění. Mezi ně určitě patří odsíření celkem šesti kotlů v Moravskoslezském kraji. V Elektrárně Třebovice by se takto měly snížit emise síry minimálně o 374 tun a v Teplárně Karviná o 546 tun. V obou případech byla využita polosuchá vápenná technologie. Projekty byly spolufinancovány z prostředků z Operačního programu Fond soudržnosti a Operačního programu Životní prostředí.

„V posledním dvacetiletí se v našem regionu daří postupně zlepšovat ovzduší. Řada společností přistoupila aktivně k ekologizaci svých provozů nikoliv z pouhé nutnosti, ale také z přirozeného pocitu společenské zodpovědnosti,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. „Mezi prospěšné počiny můžeme určitě počítat i odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná společnosti Veolia Energie ČR,“ připomněl.

V rámci projektu byla za stávajícími elektroodlučovači instalována polosuchá vápenná odsiřovací technologie. Výstavba byla zahájená v květnu 2013 a odsiřovací jednotka byla úspěšně uvedena do provozu v listopadu 2014 při splnění nejpřísnějších emisních limitů platných v Evropské unii. Výše investice přesáhla 240 milionů korun.

V současné době pokračuje ekologizace v Elektrárně Třebovice instalací zařízení na snížení emisí NOx na kotlích K3, K4 a K14 a dále výstavba odsiřovací jednotky včetně tkaninového filtru na kotli K14.

Do užšího výběru na Projekt roku TSČR byla za Veolii Energii ČR vedle odsíření v Třebovicích a v Karviné dále zařazena výměna stávajícího parovodního potrubí za nové předizolované horkovody v Olomouci a změna koncepce dodávky tepla a teplé užitkové vody ve Vlašimi. V Olomouci by mělo dojít ke snížení emisí CO minimálně o 6,1 tun, SO2 o 29,5 tun, CO2 o 4000 tun, NOx o 18,7 tun a emisí tuhých znečišťujících látek minimálně o 0,6 tun. Ve Vlašimi byly nově vybudovány jedna plynová kotelna a jedna biokotelna.

Nominované projekty byly rozděleny do čtyř kategorií: Snížení tepelných ztrát, Rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie, Rozvoj soustav zásobování teplem a chladem a Snižování emisí znečišťujících látek. Vyhlášení vítězů proběhlo 21. dubna 2015 na slavnostním večeru v rámci 21. ročníku Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.