V rámci II. výzvy programu „Úspory energie v soustavách zásobování teplem“ realizuje společnost Veolia Energie ČR následujících 5 projektů:

1) Název projektu:

Modernizace SZT v Ostravě

Popis projektu:
Výměna potrubí za nové a změna uložení potrubí.

Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Cílem jsou úspory energie, zvýšení spolehlivosti provozu a dodávek tepla, prodloužení životnosti zařízení, snížení počtu poruch u rozvodů.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (1 685 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (85 t/rok).

2) Název projektu:

Modernizace SZT Karviná a Havířov - II. část

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace zejména primárních a sekundárních sítí, výměníkových stanic, rekonstrukce na předávacích stanicích ve městech Karviná a Havířov.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu a dosažení úspor energie prostřednictvím realizace navržených opatření na sítích SZT.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (16 095 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (979 t/rok).

3) Název projektu:

Modernizace SZT Frýdek-Místek – II. část

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace primárních sítí pro dodávky tepla do města Frýdek-Místek.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Projekt řeší zvýšení poruchovosti a snížení spolehlivosti dodávek tepla, zejména na vybraných částech soustav SZT.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (1 376 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (74 t/rok).

4) Název projektu:

Rozvoj SZT a navýšení kogenerace v Olomouci

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy zásobování tepelnou energií připojením nově budovaných odběrných míst ve městě Olomouc.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Úspora primární energie a vyšší využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (11 282 GJ/rok) ke snížení emisí skleníkových plynů (928 t/rok).

5) Název projektu:

Rekonstrukce parovodu na horkovod a výměníkové stanice v Přerově

Popis projektu:
Výměna parních rozvodů tepla za horkovodní a modernizace stávající technologie horkovodní výměníkové stanice.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Projekt řeší zvýšení poruchovosti a snížení spolehlivosti dodávek tepla, zejména na vybraných částech soustav SZT.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (24 539 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (2 224 t/rok).
Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

eu


V rámci III. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita realizuje společnost Veolia Energie ČR následující projekt:

6. Název projektu:

Pořízení elektromobilů v rámci skupiny Veolia Energie ČR

Veolia Energie ekologizovala část svého vozového parku
Skupina Veolia Energie podporuje elektromobilitu jako součást odpovědného přístupu a udržitelného rozvoje. Chce tak přispět ke zlepšení ovzduší především ve městech, kde doprava patří mezi hlavní znečišťovatele. Veolia Energie a její dceřiné společnosti pořídily 13 elektromobilů a instalovaly nástěnné nabíječky. Jsou spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Veolia Energie ČR klade velký důraz na odpovědné chování vůči životnímu prostředí a to nejen přímo ve svých provozech a ve své investiční politice, ale i v obecnější rovině. Vzhledem k tomu, že kromě tepla vyrábí také elektřinu, rozhodla se zapojit do celosvětového trendu elektromobility.
Při obnově svého vozového parku společnost Veolia Energie ČR a její dceřiné společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, AmpluServis, Veolia Energie Kolín, Veolia Energie Mariánské Lázně a Veolia Smart Systems ČR., s.r.o. (dříve LG Systems spol. s.r.o.) pořídily celkem 13 elektromobilů a 12 wallboxů pro nabíjení. Auta jsou určena pro služební jízdy zaměstnanců, kteří zajišťují obslužné, kontrolní, servisní a revizní činnosti, případně pro převoz materiálu, dílů apod. Celkové výdaje na tyto elektromobily a nástěnné nabíječky dosáhly bezmála 9 milionů korun, dotace z programu OP PIK činila téměř 2,2 miliony korun. (Podrobnosti v tabulce)
Elektromobily, které Veolia využívá, jezdí prakticky po celé republice, nejvíce se však osvědčily ve městech. Zkušenosti potvrzují, že to byla dobrá volba, vozidla jsou tichá, bezproblémová a komfortní. Díky nákupu elektromobilů skupina Veolia Energie přispěla ke zlepšení ovzduší zejména v Moravskoslezském kraji, který dlouhodobě patří mezi regiony s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropské unii. Zároveň přispěla k pokroku v zavádění nových technologií v dopravě a k rozšíření povědomí o celospolečenském přínosu elektromobility.
Skupina Veolia Energie elektromobilitu rozvíjí také ve formě instalování veřejných nabíjecích stanic, které pomáhají zajistit komfort přibývajícím uživatelům elektromobilů. Veolia už zprovoznila tři rychlonabíjecí stanice v Praze a v Ostravě a připravuje dalších 15 instalací v rámci celé ČR.
Tab. Výčet projektů pořízení elektomobilů ve skupině Veolia Energie

tabulka

eu


V rámci III. výzvy programu „Úspory energie v soustavách zásobování teplem“ předložila společnost Veolia Energie ČR následující 3 žádosti:

1) Název projektu:

Modernizace SZT Karviná a Havířov - III. část

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace zejména primárních a sekundárních sítí, výměníkových stanic, rekonstrukce na předávacích stanicích ve městech Karviná a Havířov.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu a dosažení úspor energie prostřednictvím realizace navržených opatření na sítích SZT.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (385 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (49,65 t/rok).

2) Název projektu:

Modernizace SZT v Ostravě - II. část

Popis projektu:
Výměna potrubí za nové a změna uložení potrubí.

Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Cílem jsou úspory energie, zvýšení spolehlivosti provozu a dodávek tepla, prodloužení životnosti zařízení, snížení počtu poruch u rozvodů.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (74 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (2,9 t/rok).

3) Název projektu:

Rozvoj a modernizace SZT, navýšení kogenerace v Olomouci

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy zásobování tepelnou energií připojením nově budovaných odběrných míst ve městě Olomouc. Výměna potrubí za nové a změna uložení potrubí.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Úspora primární energie a vyšší využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (2 857 GJ/rok) ke snížení emisí skleníkových plynů (180 t/rok).

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

eu


V rámci IV. výzvy programu „Úspory energie v soustavách zásobování teplem“ předložilaspolečnost Veolia Energie ČR následující 4 žádosti:

1) Název projektu:

Rozvoj SZT v Ostravě - IV. výzva

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy o dvě nové odběry s vlivem na změnuspotřeby energií (a paliv) na vybraných částech rozvodu v SZT Ostrava. Určení energetické úspory v místěrealizace včetnězohlednění vlivu na stávající zdroje
.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Rozvoj existující SZT Ostrava za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na teplárenských zdrojích (Elektrárna Třebovice (ETB) (kondenzačníodběrová turbína) a Teplárna Přívoz (TPV) (protitlaká turbína)) s cílem dosažení úspor primární energie a realizaci nových přípojek.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie a ke snížení emisí skleníkových plynů.

2) Název projektu:

Rozvoj SZT v Olomouci - IV. výzva

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy o dvě nové odběry s vlivem na změnuspotřeby energií (a paliv) na vybraných částech rozvodu v SZT Olomouc. Určení energetické úspory v místěrealizace včetnězohlednění vlivu na stávající zdroje.

Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Rozvoj existující SZT Olomouc za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na teplárenských zdrojích (Elektrárna Olomouc) s cílem dosažení úspor primární energie a realizaci nových přípojek.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie a ke snížení emisí skleníkových plynů.

3) Název projektu:

ZDS KA Decentralizace PS 628

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy o dva nové odběry s vlivem na změnuspotřeby energií (a paliv) na vybraných částech rozvodu v SZT Karviná.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Úprava koncepce dodávek tepelné energie z centrální předávací stanice PS 628 pro stávající odběratele, a to decentralizací tj. realizací dvou nových předávacích stanic (PS) vč. samostatných horkovodních a sekundárních přípojek s cílem úspory energie.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie a ke snížení emisí skleníkových plynů.

4) Název projektu:

Rozvoj SZT v Olomouci - IV. Výzva – část II.

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy o tří nové odběry s vlivem na změnuspotřeby energií (a paliv) na vybraných částech rozvodu v SZT Olomouc. Určení energetické úspory v místěrealizace včetnězohlednění vlivu na stávající zdroje.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Rozvoj existující SZT Olomouc za účelem vyššího využití vysokoúčinné KVET tj. připojení nových nebo nově budovaných odběrných míst (nejedná se o novou výstavbu tepelných sítí).

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie a ke snížení emisí skleníkových plynů.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

eu