Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci 1. výzvy programu "Úspory energií v soustavách zásobování teplem" naše společnost předložila 3 žádosti. Ke všem bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Název projektu:

Modernizace SZT Karviná a Havířov

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace zejména primárních a sekundárních sítí, výměníkových stanic,  výměna řídicích systémů a ostatních technologií pro dodávky tepla do měst Karviná a Havířov. 

Úměrná míra podpory:
30 %

Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu a dosažení úspor energie prostřednictvím realizace navržených opatření na sítích SZT.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (12 637 GJ/rok) a k snížení emisí skleníkových plynů (2 049 t/rok).

Název projektu:

Modernizace SZT Frýdek-Místek

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace primárních sítí pro dodávky tepla do města Frýdek-Místek

Úměrná míra podpory:
30 %

Cíle projektu:
Projekt řeší zvýšení poruchovosti a snížení spolehlivosti dodávek tepla, zejména na vybraných částech soustav SZT.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (9 652 GJ/rok) a k snížení emisí skleníkových plynů (1 283 t/rok).

Název projektu:

Modernizace SZT Olomouc

Popis projektu:
Obnova částí stávající horkovodní a parní sítě SZT v městě Olomouc, rekonstrukce vybraných stavebních objektů v areálu Teplárně Olomouc.

Úměrná míra podpory:
30 %

Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu prostřednictvím realizace navržených opatření na sítích SZT.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (10 053 GJ/rok) a k snížení emisí skleníkových plynů (949 t/rok).

V rámci 2. výzvy programu „Úspory energií v soustavách zásobování teplem“ předložila společnost Veolia Energie ČR 5 žádostí:

 
Název projektu:

Modernizace SZT Karviná a Havířov - II. část

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace zejména primárních a sekundárních sítí, výměníkových stanic, rekonstrukce na předávacích stanicích ve městech Karviná a Havířov. 

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu a dosažení úspor energie prostřednictvím realizace navržených opatření na sítích SZT.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (12 243 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (1 098 t/rok).
 

Název projektu:

Modernizace SZT Frýdek-Místek – II.část

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace primárních sítí pro dodávky tepla do města Frýdek-Místek.

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektu:
Projekt řeší zvýšení poruchovosti a snížení spolehlivosti dodávek tepla, zejména na vybraných částech soustav SZT.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (1 376 GJ/rok) a k snížení emisí skleníkových plynů (74 t/rok).
 
 
Název projektu:

Rozvoj SZT a navýšení kogenerace v Olomouci

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy zásobování tepelnou energií připojením nově budovaných odběrných míst ve městě Olomouc.

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektu:
Úspora primární energie a vyšší využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
 
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (11 649 GJ/rok) k snížení emisí skleníkových plynů (155 t/rok).
 
Název projektu:

Rekonstrukce parovodu na horkovod a výměníkové stanice v Přerově

Popis projektu:
Výměna parních rozvodů tepla za horkovodní a modernizace stávající technologie horkovodní výměníkové stanice.

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektu:
Projekt řeší zvýšení poruchovosti a snížení spolehlivosti dodávek tepla, zejména na vybraných částech soustav SZT.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (24 539 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (2 224 t/rok).
 
Název projektu:

Modernizace SZT v Ostravě 

Popis projektu:
Výměna potrubí za nové a změna uložení potrubí.
 
Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektu:
Cílem jsou úspory energie, zvýšení spolehlivosti provozu a dodávek tepla, prodloužení životnosti zařízení, snížení počtu poruch u rozvodů.
 
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (1 685 GJ/rok) a k snížení emisí skleníkových plynů (85 t/rok).
 
 

V rámci 3. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita předložila společnost Veolia Energie ČR 1 žádost o podporu.

Název projektu:

Pořízení elektromobilů do společnosti Veolia Energie ČR

Popis projektu:
Ekologizace části vozového parku pořízením 7 elektromobilů na závody Veolia Energie ČR.
 
Úměrná míra podpory:
24,75 %
 
Cíle projektu:
Projekt řeší problém znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.
 
Očekávané výsledky:
Snížení počtu automobilů se spalovacím motorem, zvýšení povědomí o reálné možnosti provozování elektromobilů u veřejnosti.