Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci II. výzvy programu „Úspory energie v soustavách zásobování teplem“ realizuje společnost Veolia Energie ČR následujících 5 projektů:
 
1) Název projektu:

Modernizace SZT v Ostravě 

Popis projektu:
Výměna potrubí za nové a změna uložení potrubí.
 
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Cílem jsou úspory energie, zvýšení spolehlivosti provozu a dodávek tepla, prodloužení životnosti zařízení, snížení počtu poruch u rozvodů.
 
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (1 685 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (85 t/rok).
 
2) Název projektu:

Modernizace SZT Karviná a Havířov - II. část

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace zejména primárních a sekundárních sítí, výměníkových stanic, rekonstrukce na předávacích stanicích ve městech Karviná a Havířov. 
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu a dosažení úspor energie prostřednictvím realizace navržených opatření na sítích SZT.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (16 095 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (979 t/rok).
 
3) Název projektu:

Modernizace SZT Frýdek-Místek – II. část

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace primárních sítí pro dodávky tepla do města Frýdek-Místek.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Projekt řeší zvýšení poruchovosti a snížení spolehlivosti dodávek tepla, zejména na vybraných částech soustav SZT.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (1 376 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (74 t/rok).
 
4) Název projektu:

Rozvoj SZT a navýšení kogenerace v Olomouci

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy zásobování tepelnou energií připojením nově budovaných odběrných míst ve městě Olomouc.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Úspora primární energie a vyšší využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
 
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (11 282 GJ/rok) ke snížení emisí skleníkových plynů (928 t/rok).
 
5) Název projektu:

Rekonstrukce parovodu na horkovod a výměníkové stanice v Přerově

Popis projektu:
Výměna parních rozvodů tepla za horkovodní a modernizace stávající technologie horkovodní výměníkové stanice.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Projekt řeší zvýšení poruchovosti a snížení spolehlivosti dodávek tepla, zejména na vybraných částech soustav SZT.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (24 539 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (2 224 t/rok).

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci III. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita realizuje společnost Veolia Energie ČR následující projekt:
 
Název projektu:

Pořízení elektromobilů do společnosti Veolia Energie ČR

Popis projektu:
Ekologizace části vozového parku pořízením 7 elektromobilů na závody Veolia Energie ČR.
 
Úměrná míra podpory:
24,75 %
 
Cíle projektu:
Projekt řeší problém znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.
 
Očekávané výsledky:
Snížení počtu automobilů se spalovacím motorem, zvýšení povědomí o reálné možnosti provozování elektromobilů u veřejnosti.
 
Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 

V rámci III. výzvy programu „Úspory energie v soustavách zásobování teplem“ předložila společnost Veolia Energie ČR následující 3 žádosti:
 
1) Název projektu:

Modernizace SZT Karviná a Havířov - III. část

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace zejména primárních a sekundárních sítí, výměníkových stanic, rekonstrukce na předávacích stanicích ve městech Karviná a Havířov. 
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu a dosažení úspor energie prostřednictvím realizace navržených opatření na sítích SZT.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (385 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (49,65 t/rok).
 
2) Název projektu:

Modernizace SZT v Ostravě - II. část

Popis projektu:
Výměna potrubí za nové a změna uložení potrubí.
 
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Cílem jsou úspory energie, zvýšení spolehlivosti provozu a dodávek tepla, prodloužení životnosti zařízení, snížení počtu poruch u rozvodů.
 
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (74 GJ/rok) a ke snížení emisí skleníkových plynů (2,9 t/rok).
 
3) Název projektu:

Rozvoj a modernizace SZT, navýšení kogenerace v Olomouci

Popis projektu:
Rozvoj existující soustavy zásobování tepelnou energií připojením nově budovaných odběrných míst ve městě Olomouc. Výměna potrubí za nové a změna uložení potrubí.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Úspora primární energie a vyšší využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
 
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie (2 857 GJ/rok) ke snížení emisí skleníkových plynů (180 t/rok).
 
Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost