Organizační struktura

Management

Předseda představenstva Philippe Guitard
Generální ředitel  Ing. Reda Rahma
Technický ředitel Ing. Pavel Míčka
Obchodní ředitel Jakub Tobola, MSc.
Finanční a administrativní ředitel Maxime Marsault

Představenstvo

Předseda Philippe Guitard
Místopředseda Ing. Reda Rahma
Člen Maxime Marsault
Člen Ing. Pavel Míčka
Člen Ing. Martin Bernard​

Dozorčí rada

Předseda Ing. Miluše Poláková
Místopředseda Malika Ghendouri
Člen Maxime Marsault
Člen Yveta Sekeráková
Člen Ing. Bohdan Malaniuk