Naše společnost

Společnost Veolia Energie ČR je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.
 

 

 

Hlavní činnosti

> VÝROBA A DODÁVKY TEPLA, CHLADU, ELEKTŘINY, DUSÍKU A STLAČENÉHO VZDUCHU
> PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ TEPLA A CHLADU
> DODÁVKY PRŮMYSLOVÝCH UTILIT
> POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO BUDOVY

 

Hlavní skupiny zákazníků

> DOMÁCNOSTI
> OBCE A MĚSTA
> PRŮMYSL
> TERCIÁRNÍ SFÉRA
 

Naše motto „Resourcing the world“

Na výrobě tepla a elektřiny se podílí 1 939 kotlů, 17 parních turbín, 17 kogeneračních jednotek a 8 točivých redukcí. Díky kogenerační 
a třígenerační výrobě
šetří Veolia Energie životní prostředí. Ekologickým a bezpečným způsobem buduje a provozuje energetickou infrastrukturu
a zařízení pro města a obce. Zvyšováním výkonu svých zařízení přispívá k omezování spotřeby energie, a tím k poklesu emisí CO2. Ekologizací svých provozů neustále snižuje emise TZL a oxidů síry a dusíku.

 

 

Klíčové údaje skupiny Veolia Energie v ČR za rok 2020

Počet zaměstnanců: 2 739
Prodej elektřiny: 3 512 GWh
Prodej tepla: 22 621 TJ
Prodej chladu: 167 358 GJ
Instalovaný tepelný výkon: 4 179 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 381 MWe

 

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva 2020


Výroční zpráva 2020
Velikost - 11.52 MB

Výroční zpráva 2019


Výroční zpráva 2019
Velikost - 4.73 MB

Výroční zpráva 2018


Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2018
Velikost - 4.22 MB

Výroční zpráva 2017


Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2017
Velikost - 2.98 MB

Výroční zpráva 2016


Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2016
Velikost - 5.84 MB

Výroční zpráva 2015


Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2015
Velikost - 6.67 MB

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015


Pololetní zpráva k 30. 6. 2015
Velikost - 262.49 KB

Výroční zpráva 2014


Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2014
Velikost - 8.58 MB

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2014


Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2014
Velikost - 2.48 MB

Výroční zpráva 2013


Výroční zpráva Dalkia Česká republika 2013
Velikost - 1.83 MB

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2013


Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2013
Velikost - 2.2 MB


Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2013 - Rozvaha, výkaz zisku a ztrát
Velikost - 209 KB

Výroční zpráva 2012


Výroční zpráva Dalkia Česká republika 2012
Velikost - 1.06 MB

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2012


Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2012
Velikost - 2 MB


Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2012 - Rozvaha, výkaz zisku a ztrát
Velikost - 223 KB