Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 06. 11. 2015 došlo v souladu s emisními podmínkami dluhopisů ke splacení jmenovité hodnoty dluhopisů.

Datum zveřejnění: