Informace o zpracování osobních údajů - Akcionáři a členové volených orgánů

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady zpracování osobních údajů Vás informují o tom, jak společnost Veolia Energie ČR, a.s., získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s výkonem Vaší funkce, do které jste byl zvolen, a to jako člen představenstva nebo člen dozorčí rady nebo v souvislosti s Vaším vlastnictvím našich akcií, a jak dále s Vašimi osobními údaji nakládá a chrání je. 
 

Informace o zpracování osobních údajů - Akcionáři a členové volených orgánů
Velikost - 238.92 KB