Dceřiné společnosti

]Společnost Veolia Energie ČR má tyto dceřiné společnosti:
 
> Veolia Energie Kolín
> Veolia Energie Mariánské Lázně
> Veolia Energie Praha
> Veolia Komodity ČR
> Veolia Průmyslové služby ČR 
   > Veolia Powerline Kaczyce
> OLTERM &TD Olomouc
> AmpluServis
 
> Institut environmentálních služeb
 
 

Veolia Smart Systems

VEOLIA SMART SYSTEMS VYVÍJÍ, VYRÁBÍ A INSTALUJE NEJMODERNĚJŠÍ CHYTRÁ ŘEŠENÍ S ENERGETICKOU ÚSPOROU.

Jsme dynamická česká firma s dvacetiletou zkušeností v oboru. Vývoj nových produktů zajišťuje zkušený tým dvacítky odborníků, který využívá zázemí silné globální skupiny Veolia. Při výrobě klademe velký důraz na kvalitu, proto naše produkty vyrábíme v České republice. Naším cílem je přinášet nejmodernější technologie co nejširšímu okruhu zákazníků. Věříme, že vyšší energetická efektivita pomůže ke zlepšení životního prostředí.

Komplexní nabídka je určena pro bytové domy, komerční či obchodní areály, průmyslové závody i domácnosti. Naší prioritou je spokojený zákazník, kterému se chytrá řešení vyplatí. Proto také nabízíme flexibilní obchodní modely, které umožňují financovat počáteční náklady z dosažených úspor.

Více na https://smartsystems.veolia.cz/

Veolia Energie Mariánské Lázně

Veolia Energie Mariánské Lázně je výrobcem a dodavatelem tepla pro více než 3 300 domácností ve městě Mariánské Lázně a řadu zákazníků z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru. Patří mezi ně například známý hotel Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad nebo Nemocnice Mariánské Lázně. 

Od roku 2010 společnost navíc vedle centrálního zdroje a primárních sítí pronajímá a provozuje na základě dlouhodobé smlouvy také sekundární sítě a výměníkové stanice, díky čemuž výrazně upevnila pozici dálkového vytápění ve městě. Veolia Energie Mariánské Lázně tedy spravuje celý tepelný systém od výroby až po distribuci koncovým uživatelům, což v praxi znamená dodávky tepla a teplé užitkové vody přímo odběratelům za mnohem příznivější ceny. 

Vedle výroby a distribuce tepla se Veolia Energie Mariánské Lázně zabývá rovněž výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu. 

Veolia Energie Mariánské Lázně je držitelem certifikací dle norem ČSN EN ISO 50001 a ČSN OHSAS 18001.
 

Klíčové údaje 2019

Obrat: 176 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 27
Prodej tepla: 256 TJ
Prodej elektřiny: 4,9 GWh
Instalovaný tepelný výkon: 52,9 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 1,2 MWe
Délka primárních sítí: 18,2 km
Délka sekundárních sítí: 7,1 km

Veolia Energie Praha

Veolia Energie Praha, a.s., která dříve působila pod názvem Pražská teplárenská LPZ, je členem skupiny Veolia Energie v České republice od roku 2016. Společnost provozuje 30 lokálních plynových zdrojů vč. rozvodů a předávacích stanic tepla a dva velké centrální zdroje vč. rozvodů dálkového tepla, a to zdroj Teplárna Veleslavín, kde je vyráběna také elektrická energie v kogeneraci, a parní zdroj Výtopna Juliska. 

Tepelnou energii dodává pražským domácnostem, institucím a firmám zejména na levém břehu Vltavy Hlavního Města Prahy. Zákaznické portfolio tvoří ze 73 % byty (55 000) a z 27 % nebytové objekty (obecní a terciární sféra).

Veolia Energie Praha je držitelem certifikací dle norem ČSN OHSAS 18001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001.
 

Klíčové údaje 2019

Obrat: 1079 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 87
Prodej tepla: 1 710 TJ
Prodej elektřiny: 2,7 GWh
Instalovaný tepelný výkon: 516,42 MWt 
Instalovaný elektrický výkon: 1,8 MWe
Délka tepelných sítí: 123 km

Veolia Průmyslové služby ČR

Veolia Průmyslové služby ČR představuje pro Veolii světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu. Je exkluzivním dodavatelem všech energií potřebných pro průmyslovou činnost hlavního zákazníka - OKD, a. s. Veolia Průmyslové služby ČR zajišťuje distribuci elektrické energie a výrobu tepla, chladu, teplé vody, dusíku a stlačeného vzduchu pro provozy OKD prostřednictvím předávacích stanic a výroben, nacházejících se v areálech jednotlivých závodů. Zároveň Veolia Průmyslové služby ČR provozuje jednu z největších lokálních distribučních soustav elektřiny nacházející se na území Moravskoslezského kraje.

Objem dodávek stlačeného vzduchu řadí Veolii mezi nejvýznamnější dodavatele této komodity na světě.

 

Klíčové údaje 2019

> Obrat: 860 mil. Kč
> Počet zaměstnanců: 180
> Prodej tepla: 416 TJ
> Prodej chladu: 126 TJ
> Distribuce elektřiny: 2 397 GWh
> Prodej dusíku: 40 mil. Nm3
> Prodej stlačeného vzduchu 618 mil. Nm3

Více informací: www.vpscr.cz

 

Veolia Komodity ČR

Veolia Komodity ČR je jeden z nejvýznamnějších nezávislých obchodníků s elektřinou a plynem na českém trhu. Nabízí kompletní služby spojené s dodávkou elektrické energie a plynu.
 

Klíčové údaje 2019

 > Obrat: 5 mld. Kč
 > Počet zaměstnanců: 9
 > Dodávky elektřiny: 2 TWh
 > Dodávky plynu: 1,2 TWh
    
Více informací: www.vekom.cz

Veolia Powerline Kaczyce 

Veolia Powerline Kaczyce je obchodník s elektrickou energii a provozovatel lokální distribuční soustavy elektrické energie v Polsku.
 

Klíčové údaje 2019

    > Obrat: 6,7 mil. Kč
    >  Počet zaměstnanců: 11
     
Více informací: www.veoliapowerline.pl

AmpluServis

AmpluServis, člen skupiny Veolia v České republice, nabízí komplexní služby v oblasti výstavby, ekologizace, montáží, rekonstrukcí, oprav a údržby ve všech průmyslových odvětvích. Provádí také revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti paliv, vod, olejů a maziv.

AmpluServis je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Má vytvořen inspekční orgán na inspekční postupy pro kotle, tlakové nádoby a vibrační diagnostiku, který získal akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Dále provozuje chemické laboratoře akreditované Českým institutem pro akreditaci (ČIA).      

Zákazníky jsou mateřská společnost Veolia Energie ČR, a.s., Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., Liberty Ostrava a.s., ADM Olomouc s.r.o., Slovenské energetické strojárne, a.s., Královehradecká provozní, a.s., Středočeské vodárny, a.s., Provyko s.r.o., Chemcomex, a.s. a řada dalších společností.

 

Klíčové údaje 2019

Obrat: 468 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 152
 
Více informací: www.ampluservis.cz

OLTERM & TD Olomouc

OLTERM & TD Olomouc, společný podnik Veolie Energie ČR (66 %) a Statutárního města Olomouc (34 %), distribuuje teplo a provozuje lokální kotelny v Olomouci a okolí. Teplem zásobuje téměř 28 tisíc domácností, školy a podniky z terciární a komerční sféry. OLTERM & TD Olomouc, a.s. zároveň od roku 1997 provozuje Plavecký bazén Olomouc, kde se společně se svými akcionáři - společností Veolia Energie ČR a Statutárním městem Olomouc spolupodílí na postupné rekonstrukci a modernizaci areálu Plaveckého stadionu i Aquacentra Delfínek.

OLTERM & TD Olomouc, má vybudovaný, udržovaný a certifikovaný Integrovaný systém řízení dle systémových norem ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 50001:2012. Získání certifikátů a jejich obnovování zavazuje společnost ke zlepšování služeb pro své zákazníky, dodržování legislativních požadavků týkajících se životního prostředí, zlepšování BOZP a hospodárnému využívání energií v rámci vlastní spotřeby či dodávky zákazníkům.

 

Klíčové údaje 2019

Obrat: 378 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 76
Prodej tepla: 623  TJ
Instalovaný tepelný výkon: 21 MWt
Délka primárních sítí: 12 km
Délka sekundárních sítí: 7 km

Více informací: www.olterm.cz

Institut environmentálních služeb (IES)

Institut environmentálních služeb (IES) je vzdělávací a tréninkovou organizací francouzské nadnárodní společnosti Veolia Environnement (VE). Od roku 2002 působí v České republice a na Slovensku a s některými produkty, službami či vzdělávacími akcemi také v dalších evropských zemích. IES je významnou součástí mezinárodní sítě tréninkových center VE, tzv. Campusů VE. 

Od roku 2004 má IES zaveden a certifikován integrovaný systém řízení (ISO 9000, EMS 14000 a OHSAS 18000). IES je společným podnikem společnosti Campus VE France (40 %), Veolia Voda prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací (30 %) a společnosti Veolia Energie ČR (30 %). IES má vzdělávací centra v Praze, Ostravě a  na Slovensku, v Bratislavě.

Hlavní oblasti činnosti IES

  • Vzdělávání a trénink (hlavní předmět podnikání).
  • Služby v oblasti lidských zdrojů (např. Assessment Centrum/Development Centrum, systémy hodnocení pracovníků).
  • Technická pomoc a poradenství při implementaci systému managementu jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti práce (OHSAS).
  • Nakladatelství a vydavatelství (periodika a monotematické odborné i populárně naučné publikace v celkovém nákladu 120 tisíc výtisků; propagační a tréninkové filmy).
  • Poradenství v oblasti finanční podpory z fondů Evropské unie

Klíčové údaje 2018

Obrat: 35,5 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 12
Počet realizovaných vzdělávacích akcí:  1 074
Počet tréninkových hodin:   155 626
Počet účastníků vzdělávacích akcí: 14 081

Více informací: www.institutes.cz