Dceřiné společnosti

Společnost Veolia Energie ČR má tyto dceřiné společnosti:
 
> Veolia Energie Kolín
> Veolia Energie Mariánské Lázně
> Veolia Energie Praha
> Veolia Průmyslové služby ČR 
    > Veolia Komodity ČR
    > Veolia Powerline Kaczyce
> OLTERM &TD Olomouc
> AmpluServis
 
> Institut environmentálních služeb
 

Veolia Energie Kolín

Veolia Energie Kolín ekologicky šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo do více než osmi tisíc domácností, dále pak úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům ve městě. Tepelnou energii dodává jak v páře na primární straně, tak v teplé vodě na straně sekundární. Vyrábí také elektřinu v kogeneračním cyklu a pomocí malé vodní elektrárny na řece Labi a zároveň dodává páru pro technologie místních chemických a potravinářských firem. Od roku 2008 poskytuje podpůrné služby pro ČEPS.

V roce 2010 realizovala společnost dvě významné investiční akce v celkové hodnotě přes 100 milionů korun – výstavbu nové zcela zakryté gravitační vykládky paliva a nové skládky paliva v uzavřených silech. Díky těmto moderním zařízením se podařilo eliminovat emise uhelného prachu a hluku ze skladování uhlí, což přispělo ke zlepšení životního prostředí ve městě. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří distribuční společnost MTH Kolín, Paramo – hospodářské středisko Kolín, Bioferm Kolín či Správa městských sportovišť Kolín. Veolia Enenrgie Kolín byla v roce 2010 recertifikována dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Klíčové údaje 2015

Obrat: 428 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 65
Prodej tepla: 869 TJ
Prodej elektřiny: 81 GWh
Instalovaný tepelný výkon: 227 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 19,2 MWe
Délka primárních sítí: 28 km
Délka sekundárních sítí: 0,3 km

Veolia Energie Mariánské Lázně

Veolia Energie Mariánské Lázně je výrobcem a dodavatelem tepla pro více než 3 300 domácností ve městě Mariánské Lázně a řadu zákazníků z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru. Patří mezi ně například známý hotel Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad nebo Nemocnice Mariánské Lázně. Od roku 2010 společnost navíc vedle centrálního zdroje a primárních sítí pronajímá a provozuje na základě dlouhodobé smlouvy také sekundární sítě a výměníkové stanice, díky čemuž výrazně upevnila pozici dálkového vytápění ve městě.

Veolia Energie Mariánské Lázně tedy spravuje celý tepelný systém od výroby až po distribuci koncovým uživatelům, což v praxi znamená dodávky tepla a teplé užitkové vody přímo odběratelům za mnohem příznivější ceny. Vedle výroby a distribuce tepla se Veolia Energie Mariánské Lázně zabývá rovněž výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu. Společnost byla v roce 2007 recertifikována dle normy ČSN OHSAS 18001.

Klíčové údaje 2015

Obrat: 161 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 20
Prodej tepla: 254 TJ
Prodej elektřiny: 3 GWh
Instalovaný tepelný výkon: 53 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 1,2 MWe
Délka primárních sítí: 19,5 km
Délka sekundárních sítí: 9,4 km

Veolia Energie Praha

Veolia Energie Praha, a.s., od 1. června 2016 převzala společnost Pražská teplárenská LPZ, a.s. Transakci koncem května schválil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Veolia Energie Praha, a.s., je členem skupiny Veolia Energie v České republice, která patří do skupiny Veolia. Tepelnou energii dodává pražským domácnostem, institucím a firmám zejména na levém břehu Vltavy, kde provozuje lokální plynové zdroje.
 

Klíčové údaje 2016

> Celkový tepelný výkon: 525 MWt 
117 km teplovodní sítě
94 zaměstnanců
> 2 centrální zdroje: Veleslavín a Juliska 
> 28 plynových kotelen
> 128 kotlů 
> Zákaznické portfolio tvoří ze 73 % byty (55 000) a z 27 % nebytové objekty (obecní a terciární sféra).

Veolia Průmyslové služby ČR

Veolia Průmyslové služby ČR představuje pro Veolii světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu. Je totiž exkluzivním dodavatelem všech energií potřebných pro průmyslovou činnost hlavního zákazníka - největší těžební společnost v České republice OKD. Veolia Průmyslové služby ČR zajišťuje dodávku a distribuci elektrické energie a výrobu tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro doly OKD prostřednictvím předávacích míst, která se nacházejí na povrchu.

Dlouhodobá spolupráce předpokládá dodávky stlačeného vzduchu, tepla a elektřiny. Objem dodávek stlačeného vzduchu řadí Veolii mezi nejvýznamnější dodavatele této komodity na světě.

Klíčové údaje společnosti Veolia Průmyslové služby ČR za rok 2015

> Obrat: 1,5 mld. Kč
> Počet zaměstnanců: 259
> Výroba tepla: 666 TJ
> Distribuce elektřiny: 756 GWh
> Výroba stlačeného vzduchu 934 mil. Nm3

Více informací: www.veoliaprumyslovesluzby.cz

 

Veolia Komodity ČR

Veolia Komodity ČR je jeden z nejvýznamnějších nezávislých obchodníků s elektřinou na českém trhu, nabízí kompletní služby spojené s dodávkou elektrické energie

Klíčové údaje 2016
   
 > Obrat: 2,5 mld. Kč
 > Počet zaměstnanců: 8
 > Dodávky elektřiny: 1,7 TWh

    
Více informací: www.vekom.cz

Veolia Powerline Kaczyce 

Veolia Powerline Kaczyce nakupuje a distribuuje elektrickou energii v Polsku

Klíčové údaje 2015
    > Obrat: 445 mil. Kč
    >  Počet zaměstnanců: 13
     
Více informací: www.veoliapowerline.pl

AmpluServis

AmpluServis má dlouholetou zkušenost v oblasti služeb spojených s opravami, údržbou, rekonstrukcí a montáží energetických zařízení (kotlů, čerpadel, ventilátorů, parních turbín, generátorů, horkovodů, parovodů apod.) v teplárnách a elektrárnách, v průmyslu chemickém, petrochemickém, potravinářském, hutnickém a dalších odvětvích. Poskytuje také expertní služby (revize vyhrazených elektro, tlakových, plynových a zdvihacích zařízení), chemické služby (především rozbory paliv, průmyslových vod a olejů), služby vibrační diagnostiky, termovize, rentgeny svarů atd.

AmpluServis je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Má vytvořen inspekční orgán na inspekční postupy pro kotle, tlakové nádoby a vibrační diagnostiku, který získal akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Zákazníky jsou mateřská společnost Veolia Energie ČR a sesterská Veolia Energie Kolín, ČKD Praha DIZ, ADM Prague, Siemens Industrial Turbomachinery, ArcelorMittal Ostrava, Knauf Insulation atd.

Klíčové údaje 2015

Obrat: 335 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 151
 
Více informací: www.ampluservis.cz

OLTERM & TD Olomouc

OLTERM & TD Olomouc, společný podnik Veolie Energie ČR (66 %) a Statutárního města Olomouc (34 %), distribuuje teplo a provozuje lokální kotelny v Olomouci a okolí. Teplem zásobuje téměř 26 tisíc domácností, školy a podniky z terciární a komerční sféry. Zároveň od roku 1997 provozuje Plavecký bazén Olomouc, kde se společnost Veolia Energie ČR podílela spolu s městem na projektu rekonstrukce a výstavbě nových atrakcí, mezi které patří zejména Aquacentrum Delfínek.

OLTERM & TD Olomouc ke konci roku 2010 úspěšně dokončil zavádění integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2009; ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, což znamenalo další významný krok v procesu neustálého zlepšování v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Klíčové údaje 2015

Obrat: 366 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 74
Prodej tepla: 623  TJ
Instalovaný tepelný výkon: 20 MWt
Délka primárních sítí: 10 km
Délka sekundárních sítí: 10 km

Více informací: www.olterm.cz

Institut environmentálních služeb (IES)

Institut environmentálních služeb (IES) je vzdělávací a tréninkovou organizací francouzské nadnárodní společnosti Veolia Environnement (VE). Od roku 2002 působí v České republice a na Slovensku a s některými produkty, službami či vzdělávacími akcemi také v dalších evropských zemích. IES je významnou součástí mezinárodní sítě tréninkových center VE, tzv. Campusů VE. Od roku 2004 má IES zaveden a certifikován integrovaný systém řízení (ISO 9000, EMS 14000 a OHSAS 18000). IES je společným podnikem společnosti Campus VE France (40 %), Veolia Voda prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací (30 %) a společnosti Veolia Energie ČR (30 %). IES má vzdělávací centra v Praze, Ostravě a Banské Bystrici a zastoupení v Teplicích.

Hlavní oblasti činnosti IES

  • Vzdělávání a trénink (hlavní předmět podnikání).
  • Služby v oblasti lidských zdrojů (např. Assessment Centrum/Development Centrum, systémy hodnocení pracovníků).
  • Technická pomoc a poradenství při implementaci systému managementu jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti práce (OHSAS).
  • Nakladatelství a vydavatelství (periodika a monotematické odborné i populárně naučné publikace v celkovém nákladu 110 tisíc výtisků; propagační a tréninkové filmy).
  • Poradenství v oblasti finanční podpory z fondů Evropské unie
     

Klíčové údaje společnosti IES za rok 2015

Obrat: 30,45 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 12
Počet realizovaných vzdělávacích akcí: 1 128
Počet tréninkových hodin:  116 623
Počet účastníků vzdělávacích akcí: 15 997
Počet účastníků vzdělávacích akcí IES od zahájení jeho činnosti: 125 640

Více informací: www.institutes.cz