Certifikace a politiky

V roce 2019 obhájila naše společnost certifikaci systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, ekologického managementu dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnostního managementu dle ČSN OHSAS 18001 a  energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001.
 

 

Prioritami skupiny Veolia Energie v ČR, kterými se řídí při svých každodenních činnostech, jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci, poskytování kvalitních služeb zákazníkům, dodržování morálních a etických zásad a postupů, společenská odpovědnost.

V roce 2019 se vedení Veolia Energie ČR rozhodlo zavést Compliance program, jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy.

Důkazem o úspěšném zavedení Compliance programu je získání certifikace Systému protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001.

V rámci přijaté Politiky udržitelného rozvoje se skupina Veolia Energie v ČR zavazuje vytvořit veškeré potřebné podmínky pro integrovaný systém řízení a zajistit nezbytné zdroje pro jeho uplatňování, udržování a neustálé zlepšování.

Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na aktivitách Veolie Energie podílejí. Neustálou modernizací technologií, využíváním profesionálního know-how a snižováním energetické náročnosti aktivně přispíváme ke zlepšování životního prostředí. 

Vedení Skupiny vytvořilo a představenstvo společnosti VEČR, a.s. schválilo Politiku systému protikorupčního managementu,ve které se zavazují vytvořit prostředí  a firemní kulturu odmítající korupci, stanovovat a dodržovat cíle a opatření pro udržení a neustále zlepšování systému protikorupčního managementu.

Ve snaze snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví  a životní prostředí a s cílem omezit následky případných havárií přijala skupina Veolia Energie v ČR zásady Politiky prevence závažných havárií.

Politika protikorupčního managementu
Velikost - 150.12 KB

Politika udržitelného rozvoje
Velikost - 6.65 MB

Politika prevence závažných havárií
Velikost - 1.51 MB

Certifikát 9001
Velikost - 1.42 MB

Certifikát 14001
Velikost - 2.3 MB

Certifikát 45001 VEČR
Velikost - 2.76 MB

Certifikát 50001 VEČR
Velikost - 2.19 MB

Certifikát 37001
Velikost - 440.73 KB