Certifikace a politiky

V roce 2019 obhájila naše společnost certifikaci systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, ekologického managementu dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnostního managementu dle ČSN OHSAS 18001 a  energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001
 

 

Prioritami skupiny Veolia Energie v ČR, kterými se řídí při svých každodenních činnostech, jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci, poskytování kvalitních služeb zákazníkům a společenská odpovědnost.
V rámci přijaté Politiky udržitelného rozvoje se skupina Veolia Energie v ČR zavazuje vytvořit veškeré potřebné podmínky pro integrovaný systém řízení a zajistit nezbytné zdroje pro jeho uplatňování, udržování a neustálé zlepšování.
Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na aktivitách Veolie Energie podílejí. Neustálou modernizací technologií, využíváním profesionálního know-how a snižováním energetické náročnosti aktivně přispíváme ke zlepšování životního prostředí. 
Ve snaze snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví  a životní prostředí a s cílem omezit následky případných havárií přijala skupina Veolia Energie v ČR zásady Politiky prevence závažných havárií.
 

Certifikát 9001
Velikost - 1.42 MB

Certifikát 14001
Velikost - 2.3 MB

Certifikát 18001
Velikost - 2.21 MB

Certifikát 50001
Velikost - 2.23 MB

Politika udržitelného rozvoje
Velikost - 6.65 MB

Politika prevence závažných havárií
Velikost - 1.51 MB