Nová moderní kotelna v Radotíně výrazně sníží emise

Společnost Veolia Energie ČR a městská část Praha 16 zprovoznily novou kotelnu v Radotíně. Díky přesunu mimo centrum města a novým ekologickým technologiím dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a poklesu emisí v regionu. Přemístění kotelny také významně pomůže k rozvoji Radotína. Slavnostní předání proběhlo 11. 7.

„Radotín už řadu let trápily dva problémy. Neekologická kotelna v centru města a nedostatečná kapacita budovy radnice. Díky spolupráci se společností Veolia Energie se podařilo vybudovat novou kotelnu mimo centrum Radotína. Na pozemcích původní kotelny v centru města pak plánujeme vybudovat moderní radnici, kde občané najdou všechny služby na jednom místě,“ uvádí Karel Hanzlík, starosta městské části Praha 16.

Radotín je obcí s přeneseným výkonem státní správy, kterou dnes poskytuje ve čtyřech budovách. Nová budova radnice tedy přinese významné zlepšení z hlediska provozních nákladů i komfortu služeb pro občany.

Nově instalované kotle splňují nejpřísnější emisní limity nařízené evropskou direktivou IED a jsou v souladu s novelizací vyhlášky 415/2012 Sb., která pro emise NOx stanoví limit 100 mg/Nm3 a pro emise CO limit 50 mg/Nm3.

„Dle autorizovaného měření jsou emise NOx u nové kotelny ještě nižší, než stanoví nová vyhláška, konkrétně dosahují 70 procent emisního limitu platného od 1. 1. 2020. Ve srovnání s původní kotelnou jde opravdu o významnou změnu. U nové kotelny jsou emise NOx na úrovni 36 procent původního řešení,“ dodává Ing. Josef Hasman, náměstek distribuce a služeb Regionu Čechy společnosti Veolia Energie ČR, a. s. Každý rok se tak v radotínské kotelně sníží produkce NOx o 1,1 tuny a produkce CO2 dokonce o cca 100 tun.

První jednání se společností Veolia ohledně možnosti přesunu původní kotelny probíhala již v roce 2014. Záměr se začal realizovat v roce 2016, kdy Veolia městu odprodala budovu staré výtopny na náměstí Osvoboditelů. Použitá technologie z 80. let už totiž neodpovídala nynějším standardům a byly nutné významné investice do její ekologizace. Současně Veolia odkoupila od městské části podíl na budově, ve které byly vhodné náhradní prostory, a instalovala zde novou kotelnu s využitím nejmodernějších technologií za desítky milionů korun.

První etapou instalace nové kotelny byla decentralizace technologie ohřevu teplé vody a vytápění v objektech starého sídliště. Instalace domovních předávacích stanic byla realizována v roce 2016. Ve stejném roce pak byla vyprojektována dokumentace pro stavební povolení, které bylo uděleno v červenci roku 2018. Výstavba kotelny byla zahájena 1. 6. 2018 a dokončena úspěšnou kolaudací dne 11. 6. 2019.