Dodávky elektrické energie

Patříme k nejvýznamnějším hráčům na českém trhu s elektrickou energií. Výroba elektřiny je realizována převážně v kogeneraci, která je šetrná k životnímu prostředí. Odběrateli elektrické energie jsou obchodníci s elektřinou na českém trhu, velké průmyslové podniky, malé a střední firmy a další organizace. 

Poskytujeme rovněž podpůrné služby pro společnost ČEPS, operátora české přenosové soustavy. Podpůrné služby jsou využívány k udržení bilanční rovnováhy v elektrizační soustavě, čímž Veolia Energie ČR přispívá k zajištění kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny v České republice.

Zaručujeme

> BEZPEČNOST
> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
> KOMFORT ZÁKAZNÍKŮ 
> ENERGETICKÁ ÚČINNOST 

 

Podmínky dodávek elektřiny společností Veolia Energie ČR

V návaznosti na požadavek energetického zákona stanovující držitelům licence na výrobu elektřiny, mezi něž patří i společnost Veolia Energie ČR, povinnost uveřejňovat podmínky dodávek elektřiny a ceny za dodávku elektřiny včetně změn pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí, společnost Veolia Energie ČR prohlašuje, že eventuální dodávky elektřiny včetně ceny a podmínek řeší v legislativnou stanovené lhůtě individuálně s každým jednotlivým zákazníkem. Důvodem je skutečnost, že cílovým segmentem Veolie Energie ČR nejsou domácnosti. Jejími klienty jsou velké průmyslové podniky, střední a malé firmy působící v různých oborech. Své dotazy týkající se dodávek elektřiny můžete směřovat na: energie@veoliaenergie.cz.

Obchod s elektrickou energií - Veolia Komodity ČR

Pro dodávku elektřiny konečným spotřebitelům kontaktujte Veolia Komodity ČR.
 

Podmínky dodávek elektřiny společností Veolia Komodity ČR

V návaznosti na požadavek energetického zákona stanovující držitelům licence na výrobu elektřiny, mezi něž patří i společnost Veolia Komodity ČR, povinnost uveřejňovat podmínky dodávek elektřiny a ceny za dodávku elektřiny včetně změn pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí, společnost Veolia Komodity ČR prohlašuje, že eventuální dodávky elektřiny včetně ceny a podmínek řeší v legislativnou stanovené lhůtě individuálně s každým jednotlivým zákazníkem. Důvodem je skutečnost, že cílovým segmentem Veolie Komodity ČR nejsou domácnosti. Jejími klienty jsou velké průmyslové podniky, střední a malé firmy působící v různých oborech. Své dotazy týkající se dodávek elektřiny můžete směřovat na: energie@veoliaenergie.cz.

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace dle §23, odst.2, písm.l), energetického zákona 458/ 2000 Sb.
Podíl zdrojů elektřiny použitých na výrobu elektřiny v roce 2020
Velikost - 203 KB