Naše investice dosáhly v roce 2013 více než 1,2 miliardy korun

Energetická zařízení skupiny Dalkia v České republice prochází neustálou modernizací. Investice, které v loňském roce přesáhly částku 1,2 miliardy korun, jsou vynakládány především za účelem zvýšení účinnosti výroby a snížení emisí.

Velká část investic Dalkie byla v uplynulém roce použita na ekologizaci kotlů Elektrárny Třebovice a Teplárny Karviná. Vedle toho byly zahájeny práce také na ekologizaci zdroje Teplárny ČSM. Ekologické projekty, které mají za cíl snížit emise dusíku, síry a tuhých znečišťujících látek, přispějí ke zlepšení ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. Po ukončení realizace projektů budou zdroje splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci Evropské unie.

V roce 2013 byl zahájen provoz nové bioelektrárny ve Frýdku-Místku, jež Dalkia posléze převzala do svého provozu. Nový zdroj na spalování biomasy vyrábí kogenerační výrobou teplo a elektřinu a nahrazuje třicet procent dodávek tepla ze stávající teplárny. Před koncem roku byl uveden do provozu i zdroj v Mariánských Lázních a kotel na spalování biomasy ve Vlašimi. Zmíněné ekologické zdroje umožňují vyrábět větší množství zelené energie a výrazně snižovat množství vypouštěných emisí CO2.

Dalkia v loňském roce spustila centrální zdroj chladu pro klimatizaci dolu ČSA v Karviné. Dodávky chladu, vedené až do hloubky 1 300 metrů, nyní výrazně zlepšují pracovní podmínky horníků. Finanční prostředky Dalkie směřovaly i do rozvodů dálkového tepla za účelem zvýšení spolehlivosti dodávek. Úspěšně byly dokončeny přechody parovodní soustavy sítě dálkového vytápění na horkovodní systém ve městech Olomouc a Vlašim, kde byla současně provedena i rekonstrukce plynové kotelny. Instalace 3,5 kilometrů rozvodů tepla včetně několika desítek předávacích stanic jsou příkladem dalších investic skupiny Dalkia v České republice.

„Dalkia vynakládá nemalé investice do výstavby nových zdrojů, inovuje a rekonstruuje svá energetická zařízení, přičemž má neustále na paměti ochranu životního prostředí. Investice za rok 2013, přesahující částku 1,2 miliardy korun, jsou toho jasným důkazem. Jsme rádi, že můžeme přispět ke zlepšování stavu ovzduší projekty odsíření a denitrifikace, provozem biokotlů, ale i tím, že teplo a elektřinu vyrábíme souběžně, v čemž jsme jedničkou na trhu,“ vyzdvihl přínosy investic country manažer skupiny Dalkia v České republice Laurent Barrieux.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalkia patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. V tuzemsku působí od roku 1991 a postupně si vybudovala pozici předního výrobce a distributora tepla a chladu a výrobce elektrické energie na českém trhu. V současné době skupinu Dalkia v ČR, kde pracuje přibližně 2 300 zaměstnanců, tvoří osm společností: Dalkia Česká republika, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis a Dalkia Industry CZ včetně jejích dvou dceřiných firem Dalkia Commodities CZ a Dalkia Powerline.

Dalkia, dceřiná společnost Veolie Environnement a EDF, je předním světovým poskytovatelem energetických služeb, který přináší inovativní řešení zaměřená na udržitelný rozvoj měst i firem. V době poznamenané klimatickými změnami, nestabilitou cen energií a čím dál omezenějšími zdroji, Dalkia poskytuje svým klientům rozsáhlé služby s cílem provozovat a rozvíjet úspornější a ekologičtější energetické systémy. S 49 800 zaměstnanci ve 35 zemích dosáhla Dalkia v roce 2012 obratu 8,9 miliardy eur. www.dalkia.com