Nadační fond Veolia rozdělil mezi projekty zaměstnanců skupiny Veolia Energie ČR půl milionu korun

Program MiNiGRANTY se mezi zaměstnanci těší velké oblibě. V letošním roce schválila správní rada nadačního fondu podporu 23 projektů z celkového počtu 75 podaných žádostí, a to částkou půl milionu korun. Rozhodujícím kritériem pro přidělení příspěvku žadatelům byl opět především celkový přínos projektu a míra osobního zapojení zaměstnance.
 
Celkem bylo v letošním ročníku MiNiGRANTů podpořeno 144 projektů z celé České republiky částkou 3,8 mil. korun. Za celých 10 let existence programu věnoval Nadační fond Veolia na projekty zaměstnanců skupiny Veolia již více než 30 milionů korun.
 

Slavnostní předávání symbolických šeků proběhlo ve Velkém sále Elektrárny Třebovice za přítomnosti oceněných zaměstnanců a zástupců organizací, v jejichž prospěch je finanční částka určena. Mezi úspěšnými v tomto roce převažují projekty zaměřené na zdravotně znevýhodněné skupiny, volnočasové aktivity dětí a mládeže a projekty pro lepší životní prostředí.
 
Mezi podpořenými záměry najdeme i výjimečný projekt propojující oblasti životního prostředí a komunitního života v historickém centru Ostravy „Komunitní zahrada Tržnice“, kdy s výrazným dobrovolnickým zapojením pana Petra Adámka vznikne prostor pro sousedská setkávání spojená s pěstováním zeleniny, bylinek či květin. Opakovanou podporu získal i projekt paní Aleny Řezníčkové „A pořád ti bubáci“, která ve spolupráci se spolkem Tip Art dlouhodobě mění prostory Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc k nepoznání.    
 
„Prostřednictvím MiNiGRANTů se snažíme podávat pomocnou ruku tam, kde je to zapotřebí. Jsme hrdí na naše zaměstnance, kteří se dobrovolně zapojují do různých veřejně prospěšných aktivit, a tím směřují svou pomoc potřebným,“ uvedla Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.
Za dobrovolnickou práci jsme zaměstnancům poděkovali i malými dárky. Letos jsme pro ně připravili ručně malované skleničky s originálním motivem z chráněné dílny Chrpa Slezské diakonie a pravou etiopskou kávu od mama coffee.
 
 

-----------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 163 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2016 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 61 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2016 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 24,39 miliard eur. www.veolia.com