Nadační fond Veolia podpořil vznik dalších 22 nových pracovních míst

Nadační fond Veolia podporuje prostřednictvím programu STARTér, Věř si a podnikej! již 18. rokem začínající podnikatele v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Dne 12. září proběhlo v Olomouci další zasedání schvalovacího výboru, na kterém byla schválena finanční podpora v celkové výši 1 097 000 Kč pro 12 projektů, díky nimž získá práci 22 osob, z toho 2 zdravotně znevýhodněné. Za dobu existence programu již bylo podpořeno 2 158 nových pracovních míst částkou převyšující 101 mil. Kč.

Jednou z priorit programu STARTér je podpora projektů zaměstnávajících zdravotně handicapované.  Na zářijovém zasedání schvalovacího výboru byla schválena podpora společnosti DOBRÝ DOMOV, která vytvoří 2 nová pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Společnost DOBRÝ DOMOV se zabývá kompletací a montáží unikátních hracích stěn, na které dokonce získala ochrannou známku. Jsme velmi rádi, že se nám daří v oblasti zaměstnávání zdravotně handicapovaných úzce spolupracovat s úřady práce a i díky této spolupráci nadační fond letos podpořil již 17 pracovních míst pro zdravotně handicapované.
 
I zářijové zasedání schvalovacího výboru se dále neslo v duchu zvyšujícího se zájmu o soukromé předškolní a školní vzdělávání a rozmachu řemesel. Podpořena byla nová pobočka Scio školy ve Frýdku-Místku, Lesní školka Duhovka ve Vlčicích u Jeseníku či Lesní školka Sluněnka v Olomouci.
Pokud máte rádi sladké, nově Vám upečou domácí dorty a zákusky v Kopřivnici, Suchdole nad Odrou či Hlučíně. Pokud naopak dáváte přednost přírodnímu medu a výrobkům z něj, můžete se obrátit na pana Chlebiše z Šilheřovic, který se specializuje na výrobu vlastního müsli slazeného medem či na paní Grygarovou z Šenova, která nabízí unikátní službu opylování pomocí včel samotářek.

-----------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 163 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2016 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 61 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2016 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 24,39 miliard eur. www.veolia.com