Nadační fond Veolia podpořil vznik 41 nových pracovních míst

Nadační fond Veolia podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vznik nových pracovních míst již osmnáctým rokem. Dne 22. listopadu proběhlo v Ostravě poslední letošní zasedání schvalovacího výboru, na kterém byla schválena finanční podpora pro 19 projektů, díky nimž získá práci 41 osob, z toho 12 zdravotně znevýhodněných.

Nadační fond Veolia podporuje především tradiční i netradiční řemesla a projekty přinášející společenskou prospěšnost obyvatelům. Jsme velmi rádi, že i na listopadovém zasedání schvalovacího výboru jsme mohli podpořit zaměstnanost našich zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. V Uničově vznikne ve společnosti Dobrý domov, zabývající se výrobou dřevěných dílů pro kompletaci originálních hracích stěn, 10 takovýchto nových pracovních míst.
I podzimní zasedání potvrdilo rostoucí popularitu soukromého předškolního vzdělávání. Nová pracovní místa vzniknou v Dětské skupině Skřítek ve Šternberku či v lesních školkách U potůčku v Závišicích u Štramberku, Hrádeček v Hrádku u Jablunkova či ve spolku Duhové děti Vlčice ve Vlčicích u Javorníku.
Daří se i tradičním řemeslům a originálním výrobám. Díky pomoci Nadačního fondu Veolia vznikne v Olomouci nová zlatnická dílna pana Krejčího specializující se na výrobu snubních prstenů či v Petřvaldu u Karviné nová cukrářská výrobna paní Flašarové zaměřující se především na výrobu RAW makronek, které představují výbornou, vydatnou, ale zároveň zdravou alternativu jejich klasických francouzských vzorů. Objednat si však můžete i nepečené RAW dorty a další cukrovinky.
 
Celkově bylo v roce 2017 podpořeno rekordních 120 nových pracovních míst částkou přesahující 5,5 mil. Kč. Za osmnáct let existence programu STARTér, Věr si a podnikej! vzniklo s přispěním Nadačního fondu Veolia neuvěřitelných 2 198 nových pracovních míst podpořených částkou téměř 103 mil. Kč.

-----------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 163 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2016 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 61 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2016 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 24,39 miliard eur. www.veolia.com