Nadační fond Veolia podpořil vznik 13 nových pracovních míst

Nadační fond Veolia podporuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vznik nových pracovních míst již sedmnáctým rokem. Dne 24. listopadu se v Olomouci konalo poslední letošní zasedání schvalovacího výboru, na kterém byla schválena finanční podpora pro 12 projektů, díky nimž získá práci 13 osob, z toho 1 zdravotně znevýhodněná. Za sedmnáct let již bylo podpořeno 2 078 nových pracovních míst částkou přesahující 97 mil. Kč.

Nadační fond Veolia podporuje především tradiční i netradiční řemesla a projekty přinášející společenskou prospěšnost obyvatelům. Listopadové zasedání schvalovacího výboru se neslo především v duchu tradičních řemesel, která v dnešní době znovu nachází své místo.
 

Díky pomoci Nadačního fondu Veolia tak vznikne například nová tradiční cukrářská výrobna paní Kornášové v Ostravě či unikátní slévárenství – modelářství pana Pčoly v Kuníně. Pan Pčola se chce zaměřit především na výrobu uměleckých předmětů z neželezných kovů (bronzu, zvonoviny, mosazi a hliníku).  Primárně se bude jednat o upomínkové předměty s motivy historických památek, vánoční zvonečky či klepadla na dveře. 

Ani na listopadovém zasedání nechyběly projekty z oblasti předškolního vzdělávání. Podporu nadačního fondu získala jak Dětská skupina Dráček ve Šternberku, tak i opavské Multiaktivní hrátky paní Ullmannové zaměřující se na moderní Montessori pedagogiku.

 

...

 
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur. www.veolia.com