Nadační fond slavnostně předal šeky podpořeným podnikatelům v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Podpora více než 93,5 milionu korun a vznik 1996 nových pracovních míst za šestnáct let. To je stručná charakteristika programu, který v Moravskoslezském a Olomouckém kraji realizuje již od roku 2000 společnost Veolia Energie ČR prostřednictvím svého nadačního fondu. Slavnostní předávání šeků proběhlo 9. prosince na Slezskoostravském hradu a o den později na Magistrátu města Olomouce za přítomnosti primátora Antonína Staňka.

„Trošku nás mrzí, že jsme nepřekonali pro nás vysněnou hranici dvou tisíc nových pracovních míst už letos,“ uvedl na slavnostním předávání šeků podpořeným žadatelům člen správní rady Nadačního fondu Veolia Zdeněk Duba. Avšak hned dodal: „Zcela jistě tuto hranici pokoříme už na dalším zasedání v lednu či únoru příštího roku. Jen v letošním roce bylo úspěšných 63 projektů, díky kterým našlo nové uplatnění 112 osob, z toho 22 se zdravotním postižením. A pokud mohu všem úspěšným žadatelům něco popřát, tak to, aby vzhledem k vašemu nadšení byl pro vás příští rok průměrný – to znamená lepší než ten letošní a horší než rok 2017.“ 

Společnost Veolia se snaží výrazně podporovat drobné začínající podnikatele v regionech s vysokou nezaměstnaností, kde dlouhodobě působí. Největší šanci získat finanční příspěvek mají ti, kteří se zabývají či hodlají zabývat tradičními i netradičními řemesly, sociálními i jinými službami nebo ti, kteří zaměstnají osoby se zdravotním postižením. Z celkového počtu 1184 podpořených projektů vzniklo 279 míst pro osoby s handicapem.

Mezi největší podpořené zaměstnavatele osob se zdravotním postižením patří olomoucký Spolek Trend vozíčkářů, který zabezpečuje digitalizaci starých obecních, školních a spolkových kronik, dokumentů a fotoalb.

Dalším projektem, který jistě stojí za zmínku, je zřízení domu se zvláštním režimem v malebném podhůří Beskyd v obci Ostravice, který poskytuje domov až 37 osobám nemocným stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou či jiným druhem chronické duševní choroby. „Díky podpoře Nadačního fondu Veolia jsme mohli příjmout novou zdravotní sestru pro primární péči i ošetřovatelku a kuchařku,“ vyjmenovává ředitelka OPS Medela-péče o seniory Kateřina Valová. „Před tím, než jsem získali tuto podporu, jsme pracovali spíše v nouzovém režimu. Nyní máme i více pomůcek a dalšího potřebného vybavení,“ doplnila. V domově klienti a jejich rodiny naleznou jak příjemnou rodinnou atmosféru, tak i plnou profesionální zdravotní a sociální péči. 

Zajímavou podporovanou oblastí je včelařský obor, u kterého můžeme hovořit nejen o vytváření podnikatelských hodnot, ale také o dosahování souladu s přírodou a snaze o zachování ekologické rovnováhy, tzv. zeleném podnikání. Pan Richard Milerski se zabývá produkcí medu a výrobou medoviny, kterou dodává pod vlastní ochrannou známkou. Svá včelstva má umístěna v podhůří Jeseníků v lokalitách nedotčených průmyslovou a zemědělskou výrobou. Jeho produkce medu získala v letošním roce ocenění prestižní značkou JESENÍKY – originální produkt. Medovina z Jeseníků neobsahuje přidaný cukr ani líh.

Další ukázkou zeleného podnikání je podpořený projekt pana Radovana Janečky, který se zabývá sokolnictvím, chovem, výcvikem a prodejem dravých ptáků. Výjimečností tohoto projektu je snaha o návrat sokola stěhovavého do jeho přirozeného prostředí a zajišťování biologické ochrany polních a zahradních plodin a kultur pomocí těchto dravců.

Společnost BM workservice sídlí v Třinci. Ve svém Ateliéru na Husovce se mimo jiné zabývá výrobou drobných dárkových předmětů jako jsou vitráže, skleněné dekorace či svíčky. I zde díky poskytnutému nadačnímu příspěvku vznikla tři nová chráněná pracovní místa. 

Podpora Nadačního fondu Veolia v letošním roce směřovala mimo jiné i do rozvíjejících se perspektivních firem, které díky vzrůstající poptávce po jejich sortimentu rozšířily výrobu a vytvořily nová pracovní místa. Jsme rádi, že nadační fond byl u zahájení nového provozu výroby bezlepkových potravin firmy Bezlepík v Novém Jičíně či zřízení výrobní dílny sportovního oblečení společnosti Atex ve městě Jeseníku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.