Na start ze tmy jsme se připravovali dva roky. Úspěšně

Blackout je úplný výpadek celé energetické soustavy nebo její významné části. Snad největší blackout postihl v roce 2012 Indii, kde zanechal bez proudu přes 670 milionů obyvatel. Podobná situace však může nastat i v zemích s vyspělejší infrastrukturou. Už v roce 2003 zasáhl výpadek sítě severovýchod USA a Kanady a v Evropě Itálii, Švýcarsko a Rakousko. Abychom byli připraveni na blackout v lokalitách, kde do sítě dodáváme ze svých zdrojů elektrickou energii, uskutečnila Veolia Energie ČR v teplárnách v Přerově a Olomouci cvičný restart sítě – black start neboli „start ze tmy“.

„Nestabilita sítě vedoucí k blackoutu může mít mnoho příčin. Od počasí až po havárii či teroristický čin. V energetice se provádí mnoho cvičení, ale takováto reálná zkouška je výjimečná. O to víc si cením odbornosti a nasazení svých kolegů, s kterým k ní přistoupili, “ zdůraznil přínos Pavel Mlčák, člen krizového štábu a výrobní náměstek ředitele Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR. „V případě úplného kolapsu je nutné, aby byla obnovena funkčnost sítě a co nejrychleji zajištěny dodávky elektřiny a tepla. Cvičení proběhlo ve dvou etapách v letech 2014 a 2015,“ dodal. 

Start ze tmy v Teplárně Přerov proběhl v souladu s kodexem společnosti ČEPS. Záložním zdrojem napětí byl diesel generátor (DG) o výkonu 1 600 kVA od firmy Zeppelin. Jeho hmotnost je 12 tun a přeprava od cvičného vyhlášení krizové situace z Prahy do Přerova trvala deset hodin. Dvanáctiválcový motor má svorkové výstupní napětí 400 V, takže generuje dostatečně velké proudy. Po zapojení DG byly úspěšně spuštěny záložní kotle K11 a K12 o výkonu 2x17 MWt a byla zprovozněna úpravna vody. Vodní pára z kotlů pak roztočila turbínu a ta následně celý generátor TG2. Ve druhé etapě v roce 2015 byl navíc po nastartování Teplárny Přerov spuštěn i kotel K3 ve 25 km vzdálené Teplárně Olomouc a to pomocí vedení vysokého napětí. Jeho technologie má požadavky na vyšší napětí než záložní kotelna v Přerově a pomocí náhradního DG by ho nebylo tak jednoduché zprovoznit. 

Pro úspěšný restart sítě je třeba, aby bylo celé napájené území odpojeno od veřejné rozvodné soustavy. Tím vznikne izolovaný ostrovní systém, a nedojde tak k další kolizi. Případný blackout v Přerově by připravil o proud asi 50 000 obyvatel a v Olomouci více než 100 000 obyvatel. Průběh akce byl opakovaně prezentován na konferencích a odborných seminářích, pro potřeby Ministerstva vnitra ČR, Olomouckého kraje, Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů nebo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a bude využit v rámci výuky studentů VŠB – Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Co dělat v případě blackoutu? 
● Vypněte a odpojte všechna zařízení a elektroniku, kterou doma používáte. 
● Jedno světlo nechejte zapnuté, abyste poznali, že dodávka elektřiny byla obnovena. 
● Lednice a mrazáky zbytečně neotvírejte, déle uchováte jejich obsah (nejen potraviny, ale i léky). 
● Mobilní telefon používejte pouze v případě nouze: 112, 150, 155 a 158. 
● Necestujte, pokud to není nezbytně nutné.

Video k průběhu startu ze tmy můžete shlédnout zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur.
www.veolia.com