Modernizace zásobování teplem v Neředíně

Společnost OLTERM & TD Olomouc v průběhu letošního roku realizovala několik významných investičních akcí. Jednou z nich byla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace systému zásobování teplem lokality Neředín v Olomouci. Celková výše investovaných prostředků přesáhla šestnáct milionů korun.

„Modernizace nyní nabízí odběratelům možnost si sjednat individuální parametry dodávek tepla a teplé vody,“ vysvětlila hlavní přínos celé akce ředitelka společnosti Ing. Małgorzata Rapa-Katbeh a dodala: „zvýšila se výrazně provozní jistota zásobování teplem a stanice jsou napojeny na dvaceti čtyř hodinový monitoring z tepelného dispečinku.“

Výstavba se dotkla ulic Stiborova, Zelená a Svornosti, kde byl původní centrální způsob distribuce tepla a teplé vody nahrazen individuální přípravou tepla a teplé vody v jednotlivých obytných domech. Bylo instalováno šestnáct objektových předávacích stanic a vybudováno přes sedm set padesát metrů nového horkovodního vedení. Podobným způsobem byla doplněna i lokalita v ulici Norská, kde byly díky kladným referencím dopojeny další dva bytové objekty.

Mezi další zajímavé akce roku 2015 patří rekonstrukce sociálního zázemí na Plaveckém bazénu v Olomouci. Rekonstrukce se mohla uskutečnit díky mimořádné provozní dotaci vlastníka areálu - statutárního města.

Akciová společnost OLTERM & TD Olomouc je především výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Provozuje celkem 644 tepelných zdrojů. OLTERM & TD dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc a provoz Aquacentra Delfínek. Tepelné zdroje provozuje také v přilehlých obcích a ve městech Šternberk a Prostějov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.